RAP WORKSHOP FOR UNGDOM MED AWATE (UK) / Gamle Munch

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
fredag 18. november,
kl. 16.00 – 18.00

Bli med på Rap Workshop og vis frem på Speak Up scenen kl 18.00 i Kafeen. Workshoppen er veiledet av rapper Awate fra UK. Speak Up er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset og Agenda X.

Foto: Lars Kjemphol / TekstLab Unge Stemmer 10 år på Sentralen / Awate & Hashim

Arrangementet er en del av TekstLab Glokale Stemmer Festival 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.