Høring i Stortingets familie- og kulturkomité

Norwegian Parliament, Stortingsbygningen,
tirsdag 20. april,
kl. 18.00 – 18.45

Videokonferansehøring: Meld. St. 18 S (2020-2021) Oppleve, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Se opptak