Hanna Asefaw i Prøverom

Øvingshotellet, H,
mandag 27. juni,
kl. 12.00 – 16.00

 I Inkubator skal Hanna fordype seg i materialet til EP’en som forener hennes tekstlige univers og den musikalske historiefortellingen til et performativt formidlingsuttrykk, hvor det å tilhøre flere kulturer og språkområder er sentralt. Gjennom eksperimentering av ulike uttrykksformer, i hovedsak spoken word, en form som henter elementer fra ulike tekstuttrykk som stand-up, poesi, slam, rap og hiphop, som oftest med en politiske dimensjon involvert, formidler Hanna historier om identitet, frigjøring og våre iboende minner. Veileder er Tracee Meyn.