Frid Ding har kunstnerisk innslag på åpningsfest for nytt bydelshus i Gamle Oslo

Gamle Oslo, Oslo,
torsdag 9. juni,
kl. 17.00 – 18.00

Torsdag 9. juni står Frid fra TekstLab Unge Stemmer & Inkubator på scenen med egenkomponert tekst og bevegelse på åpningsfest for det nye bydelshuset til Bydel Gamle Oslo. TekstLab jobber aktivt med å styrke lokale unge stemmer i Oslo øst, sør og indre by og har tette samarbeid med lokale aktører, og det er en glede å bidra på åpningen av det nye bydelshuset i Gamle Oslo. 

I TekstLab Unge Stemmer og Inkubator har Frid Ding (19 år) fordypet seg i arbeidet med tekst, bevegelse, dans, film og video og vært med i flere produksjoner. Frid har deltatt og vist eget arbeid i prosess ved en rekke av TekstLabs festivaler og arrangementer som Ung i kunst, Glokale stemmer og Scratch-kvelder ved arenaer som Interkulturelt Museum, Sentralen, i det digitale og offentlige rom. Hun er nylig tatt inn i TekstLabs talentprogram for unge kunstnere; Inkubator, hvor hun arbeider med eget prosjekt som undersøker stedsspesifikke og objektbaserte, personlige og kollektive minner i oppveksten knyttet til tilhørighet og identitetsdannelse. Fra høsten 2022 er Frid stipendiat ved Danvik Folkehøgskole og i fra 20–24. juni er Frid med på TekstLab SommerJam –  en del av TekstLabs lokalsamfunnsprogram som tilbyr gratis sommerworkshops for barn og unge på Tøyen, Grønland og Holmlia.  

I TekstLabs lokalsamfunns program har vi noen steder fast ukentlig tilbud, i andre bydeler har vi tilbud i perioder av året. Her utvikler de unge fortellinger basert på deres egne liv og erfaringer; historier om å være ung i storbyen som ellers ikke blir fortalt.

TekstLab Ung er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken og Områdeløft Grønland og Tøyen

TekstLab Inkubator er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Foto: