Frid Ding med kunstnerisk innslag for Oslo kommune

Thon Hotel Arena, Nesgata 1,
torsdag 2. mars,
kl. 16.30 – 17.30

Frid Ding er en ung kunstner i TekstLabs talentprogram; Inkubator. Her får unge kunstnere muligheten til å utvikle sine kunstnerskap og prosjekter over tid, og Frid fordyper seg i arbeidet med tekst, bevegelse og film. 

Torsdag 2. mars står Frid på scenen med egenkomponert performance med tekst og bevegelse på konferanse for Byrådsavdeling for byutvikling med ansvar for områdesatsingene. TekstLab har et omfattende lavterskel tilbud for barn, unge og lokalsamfunn og har arbeidet i Bydel Gamle Oslo i over 10 år, blant annet støttet av Områdeløft Grønland og Tøyen. Det er en er glede å få bidra til konferansen som samler avdelingen med ansvar for de viktige Områdesatsningene som finnes i Oslo kommune! 

Frid har deltatt og vist eget arbeid i prosess ved en rekke av TekstLabs festivaler og arrangementer som Ung i kunstGlokale stemmer og Scratch-kvelder på Interkulturelt Museum, Sentralen, det Gamle Munch museeum, i det digitale og offentlige rom. Frid har medvirket i flere av TekstLabs produksjoner i det offentlige rom og lokalsamfunnet, og som teaching artist i TekstLabs lavterskeltilbud for barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia. 

Foto: Tale Hendnes