Frid Ding i Prøverom: Dritten i midten & Brunt hus / Gamle Munch & Sentralen

Gamle Munch, Tøyengata 53,
1. mar. – 2. mar.

Frid Ding (20 år) har bakgrunn fra dans, arbeider med tekst, bevegelse og film, og deltar i TekstLabs talentprogram Inkubator, hvor unge kunstnere får muligheten til å utvikle sine kunstnerskap og prosjekter over tid. I prøverom utvikler Frid prosjektene Dritten i midten og Brunt hus  – om identitet, tilhørighet, sted og barndomsminner sammen med kunstneriske veiledere Hanna Filomen Mjåvatn og Shanti Brahmachari. 

Frid startet i TekstLab Unge Stemmer i 2019 og har deltatt og vist eget arbeid i prosess ved en rekke av TekstLabs festivaler og arrangementer som Ung i kunst, Glokale stemmer og Scratch-kvelder ved arenaer og scener som Interkulturelt Museum, Sentralen, det Gamle Munch museet, det digitale og offentlige rom. Frid har medvirket i flere av TekstLabs produksjoner og lokalsamfunnsprogram, samt som teaching artist i TekstLabs program for barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia. 

Torsdag 2. mars står Frid på scenen med performance med tekst og bevegelse på Oslo kommunes konferanse for Byrådsavdeling for byutvikling med ansvar for områdesatsingene. I april blir det performance på Scenetekstivalen i Tromsø! 

Foto: Ortenheim Photography