Frid Ding i Prøverom

fredag 3. juni,
kl. 12.00 – 15.00

Frid Ding er TekstLabs nyeste Inkubator kunstner.

I Inkubator skal Frid undersøke stedsspesifikke minner i oppveksten knyttet til tilhørighet og jobbe videre med tekst, bevegelse, dans og video. Frid har tidligere vært med i TekstLAbs Unge stemmer og vist eget arbeid i prosess ved en rekke av TekstLabs festivaler og arrangementer som Ung i kunst, Glokale stemmer og Scratch-kvelder. Frid har også deltatt i TekstLabs kunsteriske program i offentlige rom Collective Rites.