UNG i Kunst -Felles samlinger og visninger på Grønland og Tøyen

9. mai – 14. mai

Denne uken samler vi TekstLabs Inkubator kunstnere til felles samlinger på Sentralen og flere steder ute og inne i lokalområdene i Bydel Gamle Oslo. Vi inviterer også deltakere i TekstLab UNG, veiledere og internasjonale samarbeidspartnere. Deler av programmet er åpent for alle:

Mandag 9. Mai blir det Scratch på Grønland, Cafe-teateret. Programmet er gratis og åpent for alle, tidligere erfaring med teater, dans eller tekst er ikke nødvendig for å være med. Her inviterer vi også aktører i TekstLab UNG, veiledere og styret. Scratch er en «Work in progress scene» for unge stemmer -en åpen arena der barn, ungdom og unge kunstnere er skapende og kan utvikle og dele egne tekster, idéer, konsepter eller prosjekter som er under utvikling. Inkubator kunstnere vil presentere deler av sitt virke i Inkubator programmet og veilede deltakere fra TekstLab Unge stemmer samt andre som ønsker å delta. Det vil også være servering av mat fra fra den lokale kafeen Saba denne kvelden.

Onsdag 11. Mai samles Inkubator kunstnere i Susanne Xin sitt studio på Grønland. Susanne skal ha en prosessvisning, og fortelle om hvordan hun jobber i Prøverom. Tilstede vil også Susannes veileder Ellen Ugelvik være, samt TekstLab teamet. TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir ungdom, unge og etablerte kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst. Konseptet gir deltakerne en mulighet til å utvikle sin egen kunst, fordype seg, teste ut nye ideer tanker og formspråk. Deltakere i prøverommet får tilgang til rom som egner seg til prosjektet og veiledning av kunstnere, mulighet til å arbeide på og vise frem på lokale arenaer, ulike scener, gallerier og festivaler.

Fredag13. Mai møtes Inkubator kunstnere i Prøverom på Sentralen. Her gjør de en kort selvpresentasjon, har prosessvisning av et utdrag fra sitt arbeide og forteller om sin arbeidsprosess. Awate (UK), rapper, skribent og produsent, vil delta digitalt fra London. AWATE har tidligere deltatt i TekstLab Performing Arts Festival (2021), Ung i Kunst panel i TekstLabs fagprogram Kunst som Politikk som en del av Borderless Art programmet på Sentralen (2021). TekstLab har invitert veiledere og hele TekstLab teamet vil være tilstede.

Lørdag 14. Mai Denne dagen vises det frem stunts i det offentlige rom på Tøyen Torg mellom kl. 12 og 14. Collective Rites er et av TekstLabs kunstneriske program og produksjoner, som arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Det kunstneriske programmet Collective Rites springer ut av vårt arbeid i lokalsamfunnene med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia der vi over tid har arbeidet med å utvikle historier og performance knyttet til identitet. Utviklingen av arbeider produsert i programmet skjer gjennom korte prøveperioder der vi utforsker og utvikler elementer av verket. Etter hver prøveperiode skaper kunstnerne stunts og prosessvisninger. Møtene og interaktivitet med publikum gir retning på den videre prosessen.