Collective Rites – Visning og samtale

BILLETTER

Dramatikkens Hus, Tøyenbekken 34,
fredag 29. oktober,
kl. 14.00 – 15.30

Arbeidsvisning og samtale.

I 2021 jobber Tekstlab med sin nye produksjon Collective Rites med tverrfaglige kollektive prosesser rundt temaet sted, tilhørighet, minner og identitet i et laboratorium på Norsk Skuespillersenter.

Tekstlab om prosjektet:

Collective Rites vender vi perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet:

har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens hyper-liberale samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass og mennesker? Vi tar utgangspunkt i en forståelse av at kollektiv identitet er knyttet til opplevd tilhørighet i «community» som skapes gjennom felles aktiviteter i det lille lokale samfunnet. Vi ser disse aktivitetene som kollektive ritualer som over tid skaper felles forståelse av identitet i relasjon til sitt «sted». Konkret undersøker vi hvilke steder som er viktige for vår identitet, og hva det er ved stedene, hendelsene, som gjør at noe/noen steder setter seg i kroppen, i minnet og gjør noe med oss. Og vi stiller spørsmålet: hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag?

Etter arbeidsvisningen er det samtale med publikum om ideen bak prosjektet, prosess/arbeidsform og om å bruke det offentlige rom som visnings/delings arena, i lokal samfunn. 

Collective Rites er en serie site spesifikk- og kunst i det offentlige rom visninger på Tøyen og Grønland under TekstLab Festivalen Glokale Stemmer 18.-31. oktober 2021 i samarbeid med  Dramatikkens hus, Interkulturelt Museum, Sentralen, Cafeteatret / Nordic Black Theatre og Deichman Biblo Tøyen.

Medvirkende kunstnere: Sussane Xin, Shanti Brahmachari, Catrine Bjørndalen, Michael Aspli, Hanna Asefaw, Vjolla Emiri, Ornilia Ubisse, Carl Aquilizan, Cecilie Lindeman Steen, Elora Brahmachari

Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjekt Minner: Kropp og utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs dokumentariske kunstnerisk prosjekt, the politics of identity. Her utforsker barn, ungdom og kunstnere den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet, utenforskap og felleskap.

Gratis inngang, åpent for alle

TekstLab

Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk.

TekstLab ble etablert i 2008 av scenekunstner, Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å styrke kunstnerisk mangfold og å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab er en åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektiv prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle, kollektive og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. Kunst som politikk. Med nye stemmer, historier og uttrykk av kunstnere, barn og ungdom fra hele Oslo. Forestillinger, konserter, workshops, fagseminar-serien: Kunst som politikk, dialogmøter, internasjonale gjester og samtaler.

TekstLab er støttet av: Gjensidigestiftelsen, Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival