Collective Rites – live research in the community

Dramatikkens Hus,
26. okt. – 28. okt.

I Collective Rites utforsker en gruppe kunstnere hva vi har felles og hva som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn. Utgangspunktet er forståelsen av at identitet skapes  gjennom deltakelse i felles aktiviteter på vårt «sted». Vi utforsker dette sammen og i visninger på gater, torg og offentlige rom der kunstnere og lokalbefolkning deler historier fra sitt «sted» med hverandre.Hva gjør vår kunst med opplevelsen av tilhørighet til «stedet»?

Under Festivalen er Collective Rites i residens på Dramatikkens Hus med prøveperiode 26. – 29. oktober. I perioden blir det stunts og visninger på Grønland, og vi avslutter oppholdet på visning fra prosessen i samtale med publikum på Teatertorget og i Dramatikkens Hus fredag 29. oktober.

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival