COLLECTIVE RITES / Gamle Munch

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
lørdag 12. november,
kl. 15.00 – 17.00

Her kan du oppleve kunst og performance, selv være skapende og delta i samtaler og diskusjoner. 

Du kan være med på å lage Tøyens nye felles dans, sang og maleri. Eller du kan skrive, fortelle, dele eller bytte minner og dikt. Det er god mulighet til å diskutere og samtale om Gamle Munch kan bli et fremtidig felles sted i nabolaget. Eller du kan lytte til lyden fra Tøyen som du kanskje hører hver dag, men likevel aldri har hørt.

COMMON GROUND
Vi bygger en interaktiv installasjon der vi sammen skriver og forteller om våre “minner herfra”, om steder som er viktige for oss og stedet der vi bor. Sammen skaper vi vårt felles sted med dikt, lyder, historier, mat og gjenstander – om tilhørighet, nabolag og identitet. Det blir performance og visninger og stunts av og med kunstnere Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn, Ornilia Ubisse, Susanne Xin, Cecilie Lindeman Steen, Christine Vik Bratvold, Frid Ding, Elias Elvegaard og TekstLab Unge Stemmer. 

12. nov 15:00-17:00 
13. nov 13:00-17:00 
19. nov 11:00-13:00 og 16:30 
20. nov 12:00-14:00 

Foto: Lars Kjemphol / Collective Rites, Common Ground    

Arrangementet er en del av TekstLab Glokale Stemmer Festival 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.