COLLECTIVE RITES / ARKITEKTURVERKSTED / KOLLEKTIVT MALERI / Gamle Munch

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
søndag 13. november,
kl. 13.00 – 17.00

Her kan du oppleve kunst og performance, selv være skapende og delta i samtaler og diskusjoner. 

Du kan være med på å lage Tøyens nye felles dans, sang og maleri. Eller du kan skrive, fortelle, dele eller bytte minner og dikt. Det er god mulighet til å diskutere og samtale om Gamle Munch kan bli et fremtidig felles sted i nabolaget. Eller du kan lytte til lyden fra Tøyen som du kanskje hører hver dag, men likevel aldri har hørt.

COMMON GROUND
Vi bygger en interaktiv installasjon der vi sammen skriver og forteller om våre “minner herfra”, om steder som er viktige for oss og stedet der vi bor. Sammen skaper vi vårt felles sted med dikt, lyder, historier, mat og gjenstander – om tilhørighet, nabolag og identitet. Det blir performance og visninger og stunts av og med kunstnere Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn, Ornilia Ubisse, Susanne Xin, Cecilie Lindeman Steen, Christine Vik Bratvold, Frid Ding, Elias Elvegaard og TekstLab Unge Stemmer. 

UNGE MUNCH KUNST OG KULTURSCENE. ET ARKITEKTURVERKSTED (13. og 20.nov)
En arkitektonisk utstilling av hva det gamle Munchmuseet kan bli. Bli med å utforsk bygget og kom med dine forslag/ønsker om hvordan disse rommene kan skape et godt nabolag og en bedre by! Av og med arkitekt Elora Brahmachari og snekker Jørn Bjerke.

UNGE MUNCH MALER PÅ GAMLE MUNCH – KOLLEKTIVT MALERI (13. og 20.nov)
Vi inviterer alle til å være med på å skape et gigantisk maleri – slik Munch gjorde! Sammen maler vi våre opplevelser, følelser, hvem vi er, hvor vi bor, våre minner og liv. Vi lager et maleri i stadig endring som til sammen blir mer enn 10 x 2 meter. Av og med kunstner Lars Kjemphol.

12. nov 15:00-17:00 
13. nov 13:00-17:00 
19. nov 11:00-13:00 og 16:30 
20. nov 12:00-14:00 

Foto: Maja Brenna / Lars Kjemphol / Torunn Liven

Arrangementet er en del av TekstLab Glokale Stemmer Festival 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.