Collective Rites

BILLETTER

Sentralen, Marmorsalen,
lørdag 23. oktober,
kl. 13.00 – 14.00

TekstLab Unge Stemmer og kunstnere fra Collective Rites møtes i en Live art lab. Visningen er en del av produksjonen Collective Rites og utforsker hvordan ungdom opplever fellesskap, tilhørighet og kollektiv identitet. 

I Collective Rites utforsker en gruppe kunstnere og ungdom hva vi har felles og hva som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn. Utgangspunktet er forståelsen av at identitet skapes gjennom deltakelse i felles aktiviteter på vårt «sted». Vi utforsker dette sammen og i visninger på gater, torg og i det offentlige rom, der kunstnere og lokalbefolkning deler historier fra sitt «sted» med hverandre. Hva gjør vår kunst med opplevelsen av tilhørighet til «stedet»?

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Gjensidigestiftelsen, Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival