Collective Rites

Dramatikkens Hus, Teaterplassen,
fredag 29. oktober,
kl. 16.30 – 17.00

I Collective Rites utforsker en gruppe kunstnere hva vi har felles og hva som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn. Utgangspunktet er forståelsen av at identitet skapes  gjennom deltakelse i felles aktiviteter på vårt «sted». Vi utforsker dette sammen og i visninger på gater, torg og offentlige rom der kunstnere og lokalbefolkning deler historier fra sitt «sted» med hverandre.Hva gjør vår kunst med opplevelsen av tilhørighet til «stedet»?

Produksjonen utforsker ulike former for interaksjon mellom kunsten og lokalbefolkningen i det offentlige rom, med vekt på Tøyen og Grønland, og undersøker kunstens potensial for å bidra til opplevelse av økt tilhørighet til lokalsamfunnet.

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

*Arrangementet krever ikke billett