Blooming workshop av Carl Aquilizan i samarbeid med TekstLab

BILLETTER

Nordic Black Theatre, Hollendergata 8,
tirsdag 21. juni,
kl. 16.00 – 18.30

I denne workshopen skal vi utforske kjønnsnormer gjennom tekst, tegning, bevegelse og musikk. Vi skal blant annet reflektere over maskulinitet, femininitet og kjønnsstereotypier. Gjennom praksis og metoder som er inspirert av butoh (japansk danseteater), er ønsket å skape et åpent rom der man kan dele av sine tanker og erfaringer rundt kjønn. Du trenger ingen forkunnskaper og workshopen er gratis.

Når: 21. juni kl.16-18.00

Hvor: Cafeteateret

Alder: Passer best for 15-20 år

Carl Aquilizan har gjennom forestillingen “Flower boy” utforsket kjønnsnormer fra et perspektiv av å vokse opp mellom vestlig og asiatisk kultur. Erfaringer om hvordan maskulinitet og femininitet blir ansett i vestlig og asiatisk kultur, dets kjønnsnormer og idealer, er bakgrunnen for arbeidet. Carl tar utgangspunktet i barndomsminner og hvordan tradisjonelle kjønnsnormer har begrenset og formet han som person. Prosjeket “Blooming” er en videreføring av soloprosjektet, og utvikles sammen med seks andre dansekunstnere.

“Blooming” viser forestillinger på Kloden Teater, Deichman og Munch Museet høsten 2022.

TekstLab Ung er TekstLabs kunstneriske programmer for, med og av barn og unge i aldersgruppen 8-24 år foregår på en rekke steder i deres lokalmiljø og scener i ulike deler av Oslo.

Vi tilbyr tverrfaglige workshops, kurs, prøverom og fordypning der barn og ungdom kan utvikle egne fortellinger i samarbeid og i samspill med kunstnere.

TekstLab Inkubator er støttet av Sparebankstiftelsen DNB Talent Norge og Bergesenstiftelsen

TekstLab Ung er støttet av: SparebankstiftelsenDNB, Kulturtanken, Kulturrådet, Oslo Kommune, Bergesenstiftelsen og Områdeløftet Tøyen og Grønland

Foto: Antero Hein

Kostyme: Chris Le