ALI DJABBARY, SCENEANVISNINGER – UOPPFYLT ROM / Gamle Munch

BILLETTER

Unge Munch på Gamle Munch,
torsdag 17. november,
kl. 17.00 – 18.00

Interaktiv installasjon, utstilling, tekst og performance. En utstilling av malerier som består av lag på lag av farger, «og slik er det også med min egen identitet». Historier som gjør det mulig å observere stadig nye ting, og en interaktiv installasjon som publikum får bruksanvisning i å bruke.

12.nov kl 18:00
17.nov kl 17:00

Foto: Ortenheim Photography, Ung i Kunst på Sentralen, 2019

Arrangementet er en del av TekstLab Festival Glokale Stemmer 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.