Jeaninne Masika Lukusa

Jeaninne Masika Lukusa er poet, muntlig forteller og scenekunstutvikler.

I Inkubator utforsket Jeaninne poesi og spoken word i et bredere og tverrfaglig performansuttrykk, og hvor vidt vi kan være ensomme sammen. Her utviklet Jeaninne prosjektene «Malu Mimpa» (2016) og «Lonely are the Brave» (2017) og «Tusen dager, på én natt», presentert på Dramatikkens Hus og Sentralen under TekstLab-festivalene i 2016 – 2018. «Lonely are the Brave» er basert på tekster fra diktsamlingen Tshanza, hvor hun skriver og opptrer både på norsk, tegnspråk, engelsk og tshiluba, det kongolesiske nasjonalspråket hun kaller sitt hjertespråk. Det sceniske universet i forestillingen er et utpreget rytmisk uttrykk på mange nivåer, med et sterkt hjertetema. Mye av problemstillingen hun arbeidet med i Inkubator, er hvorvidt vi kan være ensomme sammen, og hvordan det ser ut kunstnerisk.

I TekstLab kan man leke og eksperimentere som kunstner, samtidig som det man kommer inn med blir tatt på alvor – da begynner man også å ta seg selv på alvor.

Som poet er hun opptatt av at diktene skal være tilgjengelige når folk ønsker det selv, og derfor publiseres i bokform, i tillegg til å skulle formidles som muntlig fortelling på scenen. I begge forestillingene hun har jobbet med i Inkubator, bygger det skrevne materialet og den sceniske formen opp under hverandre

Jeaninne startet i TekstLab Unge Stemmer i 2014.Hun er tidligere Oslomester i slampoesi, og hun opptrer over store deler av landet og internasjonalt, på bokmessen i Frankfurt 2020 ble hun presentert som en av de nye stemmene på den norske litteraturscenen. Jeaninne er også aktuell med et eget formidlingskurs ved navn «Ditt livs mesterverk», hvor hun kurser i hvordan man kan formidle sin hverdagshistorie på en mesterlig måte.