Jasper Siverts

Jasper Siverts (f.2000) jobber med dans som en skulpturell praksis, ofte som koreograf i samarbeid med utøvere.

I Inkubator videreutviklet Jasper sitt eget prosjekt: «Myths and Loose Connections» (tidl. «On the Subject of Tattooooooooos”). «Myths and loose connections» er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Ved bruk av foto, video, tekst og bevegelse utforsker Jasper narrativitet og myte i samtiden. Hvilke språksystemer og konvensjoner benytter man seg av i en kunstnerisk praksis? Hva betyr det å ytre seg gjennom kunst? Hvilke muligheter gir dette rommet for kollektiv samhandling? Hva slags temporaliteter produserer den?  Prosjektet ble presentert på Dramatikkens hus under TekstLab Scratch Festival som work-in-progress (2017) og under TekstLab sin jubileumsfestival Glokale stemmer (2018) på Sentralen. 

TekstLab har åpnet opp en kunstnerisk virksomhet som er en stor del av livet mitt nå og som betyr veldig mye for meg. Jeg har alltid danset, men det var nytt og ukjent for meg at det var legitimt å vise frem også prosessen, ikke bare det ferdige resultatet. TekstLab blir på en måte et narrativ i seg selv og en kollektiv institusjon i en tid hvor kunstlivet og kunstinstitusjonene er sterkt individualiserte. Det identitetsskapende ligger jo til grunn for hele prosjektet, og da er det viktig at vi ikke opererer med en for rigid, resultatfokusert ramme. TekstLab lager et rom som trengs, hvor man opplever å ha en verdi og en plass i et fellesskap – det er veldig kraftfullt.

Jasper Siverts har tidligere deltatt i TekstLab Unge Stemmer siden han var 14 år, og har vært med på Scratch Kvelder og Scratch Festival på arenaer som Cafeteatret, Dramatikkens hus, Miniøya, Kulturfest Tøyen, Sentralen, Tøyen Deichmanske Bibliotek, Showbox scenekunstfestival: Black Box Teater m.m. Jasper har medvirket som utøver i TekstLab produksjonene: ID: politics of identity (2016) og Minner: Kropp (2017). 

Jasper Siverts er for tiden aktuell som utstiller ved åpningen av Nasjonalemuseet. Til åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» bidrar han med «Weather Forecast». Verket er en tolkning av spådommer om fremtiden til museet gjort av ulike fagfolk, både innenfor og utenfor kunstverden.