Gratulerer til Jasper Siverts som er med på åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» på det nye Nasjonalmuseet !

Jasper jobber med dans som en skulpturell praksis, ofte som koreograf i samarbeid med utøvere. Til utstillingen ‹‹Jeg kaller det kunst›› bidrar han med «Weather Forecast». Verket er en tolkning av spådommer om fremtiden til museet gjort av ulike fagfolk, både innenfor og utenfor kunstverden. Siverts ønsker med dette verket å diskutere museets og utstillingsritualets funksjon, samfunnsoppgave og mulige fremtid, enten den er utopisk eller dystopisk.

I TekstLab Inkubator videreutviklet Jasper sitt eget prosjekt: «Myths and Loose Connections» (tidl. «On the Subject of Tattooooooooos”). «Myths and loose connections» er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Ved bruk av foto, video, tekst og bevegelse utforsker Jasper narrativitet og myte i samtiden.

Jasper Siverts har tidligere deltatt i TekstLab Unge Stemmer siden han var 14 år, og har vært med på TekstLabs Scratch Kvelder og Scratch Festival.