Intervju med Norsk Barnebokinstitutt «Formidling i et flerkulturelt landskap»

Kunstnerisk- og daglig leder i TekstLab Shanti Brahmachari forteller om hvordan TekstLab jobber både flerspråklig og tverrfaglig for å engasjere ungdom, i intervju med Norsk Barnebokinstitutt.

«De fleste unge vi møter har et ønske om å uttrykke seg tverrfaglig de vil skrive, uttrykke seg muntlig, på norsk og andre språk, de bruker også kroppen – kroppsspråk – med bevegelse, dans og rytme, musikk og sang; de bruker tegning og video, kunst og digitale medier. Det er ikke naturlig for dem å tenke på at det de gjør er litteratur, dramatikk, dans, musikk, billedkunst. De velger fritt og kombinerer naturlig uten å tenke på at dette kalles flerfaglig, tverrkunstnerisk eller interkulturelt. For de alle fleste gir dette en frihet og reell mulighet til å uttrykke seg. Vi har tilpasset oss deres måtte å uttrykke seg på det  gir mulighet for at de skal kunne finne sitt språk, sitt eget uttrykk og form.»