Internasjonal møteplass: Borderless Art

Fra torsdag 21. oktober til søndag 24. oktober 2021 omformes Sentralen til en internasjonal møteplass for Ung i Kunst!

Foto: Ortenheim Photography

Møt en generasjon ungdommer og unge kunstnere som er i ferd med å erobre ikke bare byens kunstarena, men også nasjonale og internasjonale scener, gallerier, konsertsaler! Fra torsdag til søndag fyller de Sentralen med kunst, samtaler og diskusjoner: Ornilia Ubisse, Susanne Xin, Michael Aspli, Christian Beharie, Hanna Asefaw, Carl Joseph Aquilizan, Awate (UK), BLKBRD Collective (UK). De er sterke kunstnerstemmer som beriker kunsten med nye perspektiver, uttrykk og kunstnerskap.

Her møtes for første gang ungdom og unge kunstnere fra TekstLab og vår samarbeidspartner i London, Counterpoints Arts. De gir oss et omfattende program med visninger av produksjoner, work-in- progress og panelsamtaler der de viser utdrag fra egen kunst og presenterer hva de ønsker med kunsten. Publikum kan samtale med kunstnerne på alle arrangementene!

Ungdommene og kunstnerne fra TekstLab og vår samarbeidspartner Counterpoints Arts i London deltar også i seminarer i fagprogrammet «Kunst som Politikk». De reflekterer over sin kunst i et større perspektiv, og diskuterer temaer som er viktige for dem.

De er et mangfold av sterke kunstnerstemmer som alle har noe viktig å fortelle!

Program for Internasjonal møteplass: Borderless Art

Visninger

Torsdag 21. oktober kl 12.30 Susanne Xin/Cay Da

Torsdag 21. oktober kl 19.00 Carl Joseph Aquilizan/Flower Boy

Fredag 22. oktober kl 15.00 Michael Aspli/Metamorphosis of the dragonfly

Lørdag 23. oktober kl 13.00 TeksLab Unge Stemmer i samspill med kunstnere/Collective Rites

Lørdag 23. oktober kl 16.00 Hanna Asefaw og Vjolla Emiri/ Alt blir ikke bra

Lørdag 23. oktober kl 20.00 Ornilia Ubisse/ Chaos in the Box

Paneler og seminarer

Torsdag 21 oktober kl 16.30: Å se seg selv i kunsten med Carl Aquilizan, Susanne Xin og Michael Aspli, Hanna Asefaw

Torsdag 21. oktober kl 17.45: Presentasjon/visning og samtale med BLKBRD (UK), Michael Aspli, Christian Beharie

Fredag 22. okober kl 16.30: : Presentasjon/visning og samtale med Awate (UK), Susanne Xin og Carl Joseph Aquilzan

Lørdag 23. oktober kl 14: Kreativt arbeid i isolasjonens tid medTUS (hvem?), Awate (UK), BLKBRD (UK), Hanna Filemon Mjåvatn og Shanti Brahmachari

Søndag 24. oktober kl 14.00 Ungdom viser utdrag fra Live Art Lab og samtaler med publikum