2

InterAKT
workshop / LAB

 

TekstLab InterAKT er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i.
 

 

Alle som deltar, skriver egne tekster/fortellinger og utvikler disse til bruk på scenen gjennom improvisasjon sammen med profesjonelle scenekunstnere/pedagoger. Både scenekunstnerne og elevene gjør de samme oppgavene og de eksperimenterer sammen på gulvet. Elevene velger hvilken form de ønsker å skrive i (for eksempel en låt, poesi, monolog, fortelling) og vise på scenen (for eksempel sang, slam, dans/bevegelse). Intensjonen er at hver elev skal være en stemme som utvikler
og formidler sin egen tekst, fortelling med et personlig uttrykk.

 

Prosesser med samspill
mellom elever og kunstnere

TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skaper sine egne fortellinger og finner frem til ett eller flere form- og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.

Arbeidet i verkstedet er basert på aktivt deltakelse, lek og samarbeid mellom elever og kunstnere med sikte på at elevene blir bevisst på eget uttrykk. Vi tar utgangspunkt i elevens egne erfaringer og liv, og de bruker seg selv som utgangspunkt for fortellingene og historiene de skaper. Arbeidet består i å utvikle ideene til historier og videre til scenisk form, og på den måten blir eleven bevisst om at hun/han har noe å fortelle og evne til å formidle. Workshopene er prosesser som både er individuelle og kollektive der elever og kunstnere skriver og arbeider aktivt sammen om å utvikle hver enkeltes tekst/uttrykk.

 

Kunstnerisk leder: Shanti Brahmachari
Antall scenekunstnere/workshop-ledere fra TekstLab3
Varighet og antall deltagere:1 skoledag inkl. lunch (vi følger skolens lunchpause) - 1 skoleklasse
Rigg opp: 60 min
Rigg ned: 60 min
Målgruppe: Ungdom- og videregående skole & mottaksklasser
Rom: (1 stort rom f.eks. samlingssal/allrom/gymsal)  Minimum 9 x 6 meter.
TekstLab tar kontakt med skolens kontaktperson i god tid i forveien ang detaljer omkring rommet
Produsent: TekstLab
Kontakt: Shanti Brahmachari / Christine Vik Bratvold
Email: post@tekstlab.com
Mobil: +47 478 63 757 / +47 405 29 912