Innstilling fra byrådet til neste års kulturbudsjett i Oslo: 1,1 millioner til TekstLab!

Byråd for kultur idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal på TekstLab festival Glokale Stemmer i 2020. Foto: Ortenheim Photography

I innstillingen fra Byrådet for kultur idrett og frivillighet til neste års driftsbudsjett, forslås en økning i støtten til TekstLab fra 600 000 til 1,1 millioner kroner. Midlene vil gå til å gi barn og ungdom i Oslo mulighet til å utvikle historier om hvordan det er å leve i storbyen, og dele historiene med andre.

TekstLab feirer i 2022 10-års jubileum for våre Unge Stemmer. Mer enn ti tusen barn og ungdommer har vært med i skapende prosesser. Med omfattende tilbud i Oslo øst og sør bidrar vi til at mange som ikke deltar i dagens kulturtilbud får redskaper og reell mulighet til å delta i kunst og kultur. Det beriker oss med nye historier, fortellinger og uttrykk som ellers ikke blir fortalt eller opplevd i kunst og samfunn. 

I jubileumsåret skal vi løfte frem sterke unge stemmer og unge kunstnere, og gi dem en plattform til å bli sett og hørt.

Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk!