Inkubator

De unge kunstner-talentene som erobrer Oslo og hele verden

TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram, et frirom for utvalgte unge kunstnere som vil være skapende og utøvende. Her kan de utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet. 

– “Vi har sammen med TekstLab et fantastisk prosjekt som bringer frem unge, nye stemmer, ikke minst flerkulturelle stemmer, som kommer fra en arena hvor de gode forbindelser… ikke var tilgjengelig for de, men via TekstLab og Talent Norge så har de fått en scene. De har kommet opp, De har kommet ut. De har kommet frem. Det har de fortjent…, vi har mye å glede oss til” – John G. Bernander, tidligere styreleder i Talent Norge. Foto: Tale Hendnes

I Inkubator får deltakere mulighet til å fordype seg over lengre tid i utvikling av egne idéer og produksjoner. Hver kunstner jobber tett sammen med mentorer og veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Utgangspunktet er at kunstnerens egne premisser legges til grunn og ikke presses inn i bestemte uttrykk eller form, men gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer.

Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnerne, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstnerresidenser i utlandet og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører.

Det arrangeres jevnlige kurs knyttet til de unge kunstnernes behov. Inkubator-deltakere får mulighet til kunstnerisk praksis ved å være med i andre deler av TekstLabs virksomhet, for eksempel workshops, produksjoner, events og veiledning i TekstLab Ung. Deltakerne får også mulighet til å delta på Talent Norges felles seminarer og samlinger for kompetanseutvikling og nettverksbygging.

Foto: Mariama N´Jai

Inkubator programmet har fire hovedelementer

– Kunstnerisk praksis: utvikling av eget og kollektivt prosjekt

– Kompetanseheving og opplæring: toolbox kurs, workshops, seminarer, mesterklasse

– Kontakt med internasjonalt kunstmiljø

– Connect: I siste periode av programmet får deltakerne mulighet til å styrke nettverk og koblinger mellom sentrale aktører på kunstfeltet og støtte til å synliggjøre / promotere / dokumentere eget prosjekt og kunstnerskap.

Kunstnere i Inkubator programmet får muligheten til å fordype seg i TekstLab metoden og arbeide i TekstLab i skapende prosesser. f.eks som veileder eller teaching artist i TekstLab Ung program, Scratch og i TekstLab produksjoner.

desember 2022