Inkubator

TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram, et frirom for utvalgte unge kunstnere som vil være skapende og utøvende. Her kan de utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet. 

Foto: Tale Hendnes

I Inkubator får deltakere mulighet til å fordype seg over lengre tid i utvikling av egne idéer og produksjoner. Hver kunstner jobber tett sammen med mentorer og veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Utgangspunktet er at kunstnerens egne premisser legges til grunn og ikke presses inn i bestemte uttrykk eller form, men gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer.

Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnerne, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstnerresidenser i utlandet og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører.

Det arrangeres jevnlige kurs knyttet til de unge kunstnernes behov. Inkubator-deltakere får mulighet til kunstnerisk praksis ved å være med i andre deler av TekstLabs virksomhet, for eksempel workshops, produksjoner, events og veiledning i TekstLab Ung. Deltakerne får også mulighet til å delta på Talent Norges felles seminarer og samlinger for kompetanseutvikling og nettverksbygging.

Foto: Mariama N´Jai

Inkubator programmet har fire hovedelementer

– Kunstnerisk praksis: utvikling av eget og kollektivt prosjekt

– Kompetanseheving og opplæring: kurs, workshops, seminarer, mesterklasse og teaching artists lab

– Kontakt med internasjonalt kunstmiljø

– Connect

januar 2022