TekstLab
Inkubator

 
Foto: Tale Hendnes

Foto: Tale Hendnes

 

TekstLab Inkubatorer en ny internasjonal arena der unge og etablerte scenekunstnere får fordype seg i utvikling av scenetekst over lengre tid. Vi ønsker at dette skal være et frirom for eksperimentering og utforskning av nye ideer, historier og kunstneriske uttrykk. I løpet av de neste tre årene skal vi gjennomføre flere lengre laboratorier med strukturert og tilpasset mentoring og veiledning

Kunstutviklingen skjer gjennom prosessarbeid tilpasset hver enkelt deltaker; fra idé til tekst og frem til scenisk uttrykk. Utgangspunktet er at kunstnerens egne premisser legges til grunn og ikke presses inn i bestemte uttrykk eller form, med tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer. Her jobber deltakeren sammen med scenekunstnere, veiledere og utøvere på høyt faglig og profesjonelt kunstnerisk nivå. Ideer utprøves gjennom praktisk eksperimentering med dansere, koreografer, skuespillere, musikere, instruktører og dramaturger tilpasset prosessens og kunstnerens behov. Prosessene er et laboratorium for eksperimentell nyskaping gjennom strukturert mentoring og veiledning i et dynamisk samspill mellom kunstnere med variert kompetanse.


Utvalgte deltakere

 

Jasper Siverts
«
Myths and Loose Connections»

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Jasper Siverts (født 2000) har deltatt i TekstLab Unge Stemmer siden han var 14 år, og har vært med på Scratch Kvelder og Scratch Festival på arenaer som Cafeteatret, Dramatikkens hus, Miniøya, Kulturfest Tøyen, Sentralen, Tøyen Deichmanske Bibliotek, Showbox scenekunstfestival: Black Box Teater m.m. Jasper har medvirket som utøver i TekstLab produksjonene: "ID: politics of identity" (2016) og "Minner: Kropp" (2017). 

I Inkubator skal Jasper blant annet videreutvikle sitt eget prosjekt: "Myths and Loose Connections" (tidl. "On the Subject of Tattooooooooos”), sist presentert på Dramatikkens hus under TekstLab Scratch Festival som work-in-progress (2017) og under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen. - "Rasch Sivertsen har komponert en uventet liten perle av et arbeid". - Runa B. Skolseg / scenekunst.no

"Myths and Loose Connections”:
Ved bruk av foto, video, tekst og bevegelse utforsker Jasper narrativitet og myte i samtiden.

”Myths and loose connections” er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Hvilke språksystemer og konvensjoner benytter man seg av i en kunstnerisk praksis? Hva betyr det å ytre seg gjennom kunst? Hvilke muligheter gir dette rommet for kollektiv samhandling? Hva slags temporaliteter produserer den? 

Gjennom tekst, video og brokker av gjenkjennbare ritualiserte handlinger søker verket å synliggjøre noen av disse spørsmålene. Det oppstår en dialog mellom den individualiserte og den kollektive handlingen. Et ønske om å kunne skape et større handlingsrom som også inkluderer kollektivt rettede livsmønstre. Et rom av handlinger, som er direkte produkter av indivualiserte narrativer og myter, ritualiseres, og brukes i dialog med kollektive handlinger, for å skape en felles temporalitet. Skillet mellom den individuelle og den kollektive kropp opphører et øyeblikk og synliggjør den transindividualitet som vi alle kroppsliggjør. 


 

Ornilia Ubisse
«Rua 57»

Foto: Tale Hendnes

Foto: Tale Hendnes

Ornilia Ubisse er utdannet ved Norges Dansehøyskole med spesialisering i moderne dans og samtidsdans. Vinteren 2017 hadde hun opphold ved Anton Bruckner Privat Universität i Linz, Østerrike.

Ornilia har vært med i TekstLab siden 2016 og i Inkubator fra juni 2017. Høsten 2017 produserte Ornilia forestillingen «Motherland» med eget kompani; Kronos Dance Company, medvirket som utøver i TekstLab produksjonen "Minner: Kropp" . I 2017 og 2018 er hun aktuell med turne i Den Kulturelle Skolesekken i Asker med InterAKT workshops.  

I Inkubator utvikler Ornilia prosjektet "Rua 57", sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

“Rua 57”:
Av og til er det viktig å ta den lange, vakre og skumle reisen. 
Å reise innover, å besøke den vi en gang var, for å forstå bedre den vi nå har blitt. 


 

Michael Aspli
”Skygger og fantomer”

Foto: Carlos Collado

Foto: Carlos Collado

Michael Aspli er fra og med 1. mai 2019 ny deltager i TekstLab Inkubator.

Michael arbeider med å utvikle sitt eget prosjekt «Skygger og fantomer», der han ønsker å formidlehvordan det kollektive samfunnet påvirker og påvirkes av den individuelle skyggen. 

Prosjektet har mange samarbeidspartnere og TekstLab Inkubator støtter Michaels kunstneriske prosess og utvikling med blant annet tilgang til prøvestudio og veiledning med dansekunstnere Hanna Mjåvatn og Anette Brandanger og scenograf/kostymedesigner Zofia Jakubiec.  

 Michael har i det siste året vært aktiv i TekstLab som teaching artist i InterAkt på turne i Den Kulturelle skolesekken og som deltagelser på Scratch kvelder. 

 Han har bakgrunn ifra det urbane miljøet og en utdannelse i fordypning samtidsdans fra Norges Dansehøgskole. Han arbeider som skapende dansekunstner og har blant annet engasjementer i FrikarX og Kronos Dance Company.  

 Internasjonal har han etablert samarbeid med : Jan Gold (NY), Elizabeth White(NY), Elizaveta Polyakova(Berlin) og Veronika Kulcsar (Vienna/Berlin). Han var medskapende i den første egenproduserte danseforestillingen på Grønnland, «Evoke». Michael er nå i ferd med å etablere sitt egne kunstneriske team, «The Creative Art Force».  


Hanna Asefaw

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Rett før sommeren begynte Hanna Asefaw, alias «+Hanna», som ny deltager i TekstLab Inkubator.
 «+Hanna» er en artist som jobber med elementer innen musikk, spoken word, poesi og nysirkus. I Inkubator vil Hanna arbeide innen ulike medier og uttrykksformer med en overordnet tematikk knyttet til identitet og arv.

 «Jeg ønsker å utforske og utvikle materiale til en EP der fortellingene, i form av sang og poesi, er i fokus. En sentral del av prosjektet er hvordan det musikalske og poetiske materialet samtidig kan gjøres overførbart til et scenisk utrykk. Det er ikke ofte man får muligheten til å fordype seg i noe så eget, så dette er en mulighet jeg setter utrolig stor pris på og jeg gleder meg masse til å begynne å skape», sier Hanna om prosjektet sitt.  

 Hanna har deltatt i TekstLab Unge Stemmer (TUS) siden 2015 og har vært med på Scratch Kvelder og TekstLab Scratch Festivaler på arenaer som Sentralen, Dramatikkens Hus, Nationaltheatret og Cafeteatret. Hun har også gjennom TekstLab deltatt på Scenetekstivalen i Tromsø (2018), Miniøya, Kulturfest Tøyen, Kvinnedagen 8. mars på Sentralen, samt medvirket i forestillingen ID -Politics of Identity av Shanti Brahmachari (2016). Hanna har også vært involvert i workhops under TekstLab Ung-programmet.

For øvrig har Hanna som allsidig kunstner og artist opptrådt på scener som Den Norske Opera og Ballet, Det kongelige slott (m/ Nysirkus Bjerke), Parkteateret, FemFest og Oslo Afro Arts Festival. Hanna har siden 2013 jobbet som instruktør ved Nysirkus Bjerke, en arena hvor barn og unge i bydelen skal få mulighet til å uttrykke seg kunstnerisk. Hun startet selv som elev her i 2007 og instruerer i akrobatikk og luftakrobatikk. Hun har også studert samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo samt hatt et utvekslingsopphold ved Newcastle University hvor hun fordypet seg i kreativ skriving.


Jesper Jansen
«About seeing colors in music»

Foto: Mikael Örtenheim

Foto: Mikael Örtenheim


Jesper Jansen (født 1998) er en selvlært samtidsmusiker og visuell kunstner. Jesper spiller flere instrumenter, men hovedsakelig piano, og arbeider både med improvisasjon og komposisjon. Som visuell kunstner uttrykker Jesper seg gjennom tegning, maling, tekstiltrykk og animasjon. Jesper interesserer seg spesielt for koblingen mellom det visuelle og musikalske uttrykket - hvordan kan uttrykkene komplimentere og styrke hverandre? Rytmisk, melodisk, fargerikt, kontrastrikt, psykedelisk og oppflammet er stikkord som Jesper bruker for å beskrive sin prosess i det visuelle og musikalske arbeidet. Jesper er også opptatt av den spirituelle delen av musikken - tilstedeværelse og nuet. 

Jesper har vært med i TekstLab Unge Stemmer siden 2016 og har deltatt på Scratch på arenaer som: Cafeteatret, Sentralen, Miniøya, Kulturfest Tøyen og Biblo Tøyen, samt TekstLab Unge Stemmer sin forestilling: "ID - politics of identity" på Rampelysfestivalen / Black Box Teater og TekstLab Scratch Festival / Sentralen & Dramatikkens hus. I TUS og Scratch har Jesper utforsket hva det vil si å improvisere foran et publikum; alene og i samspill med andre scenekunstnere. 

I Inkubator arbeidet Jesper med prosjektet "About seeing colors in music" - hvordan kan improvisert musikk visualiseres gjennom animasjon og hvordan vil det visuelle uttrykket påvirke den improviserte musikken? Jespers prosjekt  ble vist under TekstLab Scratch Festival 2017 på Cafeteatret og sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.


 

Christian Beharie
«Beharie»

Foto: Mikael Örtenheim

Foto: Mikael Örtenheim

Christian Beharie (født 1994) er musiker/pianist, komponist, låtskriver og sanger. Han er utdannet i utøvende musikk, med sang som instrument, på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (2017). Med sin bærende soulstemme formidler Christian låtskriving kledd i et møte mellom poplandskapet og de urbanske musikksjangrene. Christian har vært med i TUS og Scratch siden høsten 2015, og deltok som musiker og utøver på scenen i prosjektet: "ID: politics of identity" på TekstLab Scratch Festival 2016 / Sentralen & Dramatikkens hus. 

«Beharie» legger spesielt vekt på utviklingen av tekst/låt og søken etter scenisk/vokalisk uttrykk tilpasset låtene. Under artistnavnet «Beharie» formidler Christian egenskrevet tekst og musikk. Med tematikkene identitet og relasjoner gir Christian sin låtskriving deg et møte mellom et poplandskap og de urbane sjangerene.

I Inkubator arbeider Christian med utvikling av tekst, melodiutivkling og sjangereksperimentering. Han arbeider også med fordypning i formidling, vokaluttrykk og har som mål å produsere og spille inn eget materiale. Under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen, presenterte Christian solokonserten “Beharie“ på Sentralen.


 

Christine Vik Bratvold
«Tro og overbevisning»
«h»

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Christine Vik Bratvold (f. 1990) virker som utøvende og skapende danse- og scenekunstner, basert i Oslo og Akershus. Hun er utdannet ved Fagerborg vgs; Landsdekkende danselinje for dans på høyt nivå: Ballettlinjen (2006-09) og på yrkeslinjen for dans ved Balettakademien i Stockholm (2010-13). Etter utdannelsen har hun videreutdannet seg i bl.a. Italia, Frankrike, Tyskland og Israel. Christine kom inn i TekstLab gjennom Scratch Kveld i 2014. 

I 2016 ble Christine valgt ut som deltager i TekstLab Inkubator. Her har hun arbeidet med å utvikle prosjektene: «Tro og overbevisning» (2016-18)og «h» (2018-19). 

«Tro og overbevisning»er en forestilling for ungdom fra 14 år og voksne. Forestillingen tar utgangspunkt i menneskets grunnleggende behov for å tro på noe i en tilværelse som er i konstant endring, og hvor stor plass en idé kan ta i menneskesinnet – i menneskekroppen. Med «Tro og overbevisning», inviterer Christine til et rom med mange spørsmål, 11 kg mandler, små og store tanker. Forestillingen hadde premiere våren 2017 i Den Kulturelle Skolesekken i Asker kommune. Våren 2020 skal forestillingen turnere i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo kommune. http://christinevikbratvold.com/troogoverbevisning.html

«h».Fra høsten 2018 utvikler hun prosjektet “h” (arbeidstittel). 
«h» tar utgangspunkt i havet og utforsker det foranderlige og det stadige, det stadige foranderlige. Det er densansende kroppen, den åpne, lekne, oppmerksomme og lydhøre holdningen og tilnærmingen som er utgangspunktet og premisset for arbeidet.Møtet mellom den undersøkende og sansende kroppen, tid, rom, publikum og et stort seil står helt sentralt. «h» hadde sin første arbeidsvisning under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ på Sentralen (2018). http://christinevikbratvold.com/h.html

I begge prosjektene arbeider Christine med undersøkelsen av samspillet mellom tekst, bevegelse og transformasjon av objekt.

Christine har medvirket som utøver i TekstLab prosjektene: «ID: politics of identity» (2016), «Det usagte, de uhørte» (2016) og «Minner:Kropp» (2017). Fra 2017-19 har Christine turnert med den interaktive og performative workshopen: «TekstLab InterAKT» i Den Kulturelle Skolesekken i Asker Kommune. I TekstLab arbeider hun også kontinuerlig med å lede interaktive workshops for og med barn og ungdom på ulike arenaer som bibliotek, fritidsklubber og teatre. 

Christine har også arbeidet med koreografer og kunstnere som Hanna Filomen Mjåvatn i «Menneskedyret» og «Jeg kjenner deg aldri», Caroline Skjørshammer i KompaniUT (barn), Skjørshammer & Jon Ole Olstad i «Silent Pack», Sean Curren i «Gullhanen» / Bergen Nasjonale Opera, Tine Aspaas i «We Move» og Karen Høybakk Mikalsen / Living Movementi «Point of View». 

www.christinevikbratvold.com


 

Mariko Miyata Jancey
«Røtter, greiner og nye kvister»
«
Litt bortover i tiden»
«En undersøkelse av nærhet»

Stillbilde fra video: Maja Wilhite Hannisdal / Mariko Miyata-Jancey

Stillbilde fra video: Maja Wilhite Hannisdal / Mariko Miyata-Jancey

Mariko Miyata-Jancey har kommet gjennom nåløyet til masterstudiet i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun avslutter nå sin deltagelse i TekstLab Inkubator og begynner det toårige masterstudiet høsten 2019.

 Mariko har vært med i TekstLab Inkubator siden 2016. Her har hun videreutviklet sitt eget uttrykk som kombinerer bevegelse med egen tekst, i intime forestillinger som undersøker eksistensielle forhold og relasjonen mellom det personlige og det private, også i tilstedeværelsen sammen med publikum. Dette har vært hennes overbyggende kunstneriske interesse i hele programperioden der hun  har utviklet prosjektene "Røtter, greiner og nye kvister" (2016), "Litt bortover i tiden" (2017) og “En undersøkelse av nærhet“ (2018). Spesielt i det siste prosjektet har hun ønsket å gå enda dypere inn i relasjonen mellom det private og det personlige i forholdet til tilskuerne. 

Gjennom Inkubator har Mariko fått tilpasset støtte til sin kunstneriske fordypning og produksjon med tilgang til studio og prøverom, veiledning av anerkjente kunstnere, teknisk veiledning og teknikk, samt visningsmuligheter på Scratch kvelder i Oslo, Tromsø og Trondheim, i tillegg til årlige visninger på TekstLab Scratch Festival på Dramatikkens Hus eller Sentralen. Mariko medvirket i visning av «Det usagte, de uhørte» av Shanti Brahmachari under Ferske Scener på Hålogaland Teater i 2016.

Mariko har i Inkubator hatt veiledning og workshops med kunstnere som Janne-Camilla Lyster, Terje Tjøme Mossige, Ole Jørgen Løvås, Melanie Fieldseth, Cecilie Lindeman Steen og Shanti Brahmachari. Etter en veiledet bevegelse- og skriveøkt i Inkubator skrev Mariko teksten «Etter bevegelsen» som ble antatt til Journal for Ny Dans #5, som publiseres i disse dager.

Som en del av programmet, fikk Mariko reisestipend til studieopphold i Kyoto, Japan. «Jeg har alltid vært interessert i tekst, og hadde behov for å ta i bruk tekst i dansen, samtidig som jeg følte meg låst av den. Gjennom TekstLab har det vært mulig å gå videre inn i det tekstlige, og under oppholdet i Japan ble dette klarere for meg», sier Mariko.

I prosjektene hun har utviklet i Inkubator har hun vært opptatt av å skape rom på scenen med bevegelse og tekst som publikum kan bli dratt inn i: 
«Jeg vil utvide stedet og tiden i en forestilling så ting som har vært eller skal komme, blir levende for publikum, slik at de blir transportert til andre steder og andre steder flyttes inn på scenen.Jeg ønsker å undersøke grensene mellom det private og det personlige og vil jobbe tematisk med det nære og det familiære. Jeg arbeider også direkte med relasjonen til publikum, og dialogen med verden gjennom møtet med publikum fra scenen».

Gjennom TekstLab har Mariko jobbet som veileder ved mottaksklasser, på Scratch-kvelder og med TekstLab Unge Stemmer. Hun har også vært utøver i den performative workshop’en TekstLab InterAkt i Den Kulturelle Skolesekken i Asker i årene 2017-2019.

"Røtter, greiner og nye kvister" (2016)
Et prosjekt om forholdet til kropp og identitet basert på egen erfaring med å være ung og gravid som scenekunstner. 
TekstLab Scratch Festival, Dramatikkens Hus i oktober 2016.

"Litt bortover i tiden" (2017)
TekstLab Scratch Festival, Dramatikkens Hus i oktober 2017.

Utdrag fra «Litt bortover i tiden»:
«Jeg flytter hånden min, bare litt, litt bortover i tiden, og dere følger meg
Noen av dere som leser dette, kommer til å møte meg i slutten av oktober, under festivalen. Det øyeblikket vi skal dele da, er ennå langt unna. Det kommer til å romme dette øyeblikket, det nået hvor jeg sitter og skriver dette, og det nået, som er mens dere leser dette.
Øyeblikket der fremme, i min visning, rommer det som har vært og det rommer det neste, og jeg kan vel flytte meg i historien, kan jeg ikke? Jeg kan vel utvide tiden, danse rundt den? For det er min visning og dere er invitert inn, men alt er i min makt, og jeg bøyer tiden som den alltid bøyer meg. Jeg kan endelig fokusere, på å bare flytte hånden min, bare litt, litt bortover i tiden, og dere følger meg.»

“En undersøkelse av nærhet“ (2018)
«En undersøkelse av nærhet» prøver å sirkle inn et forslag på hvordan kunst kan bevege oss et steg videre som mennesker, ved å benytte seg av potensialet i det menneskelige møte mellom kunstner og publikum. Under dette menneskelige møtet i scenekunst, ligger spørsmål blant annet om hvem vi er som mennesker, og hvordan scenekunstens elementer kan bevege publikum og utvide deres erfaring av verden. 
TekstLabs jubileumsfestival “Glokale stemmer“, Sentralen i oktober 2018. 

 
Deler av teksten er basert på Torunn Livens intervju av Mariko i TekstLab Jubileumsmagasin 2018, Glokale Stemmer. Intervjuet i sin helhet kan leses her.


https://static1.squarespace.com/static/597df3d44c0dbf2d3c75e267/t/5c176c4dcd836685a4ba2f87/1545038962726/MagasinGlokaleStemmer.pdf


 

Jeaninne Masika Lukusa
«Malu Mimpa»
«Lonely are the Brave»
«Tusen dager, på én natt»

Jeaninne Masika Lukusa er poet, muntlig forteller og tidligere Oslomester i Slam Poesi, med opptredner av egenkomponert poesi i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Hun startet i TekstLab Unge Stemmer i 2014, og har gjennom Scratch Kvelder vist på flere nasjonale scener.  I TekstLab Inkubator utforsker hun poesi og spoken word i et bredere og tverrfaglig performansuttrykk, og hvor vidt vi kan være ensomme sammen. Hun bruker egenkomponerte tekster som er en del av hennes uutgitte poesisamling «Tshanza». Lukusa er flerspråklig, og opptredenen hennes innkluderer derfor blant annet Engelsk, Fransk, Tshiluba, Swahili mm.

I Inkubator har hun arbeidet med prosjetene "Malu Mimpa" (2016) og  «Lonely are the Brave» (2017), sist vist under TekstLab Scratch Festival 2017 på Cafeteatret og Dramatikkens hus. I 2018 har Jeaninne utviklet prosjektet “Tusen dager, på én natt“, presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

Jeaninne er også aktuell med formidlingskurset «Ditt livs mesterverk», hvor hun kurser andre i hvordan de kan formidle sin hverdagshistorie på en mesterlig måte. 


Mentorer og veiledere

Cecilie Lindeman Steen
Julian Skar
Shanti Brahmachari
Monica Ifejilika
Cathrine Bjørndalen
Andreas Paleleogos
Melanie Fieldseth
Mia Habib
Kristian Pedersen

 


TekstLab Inkubator er støttet av
Talent Norge, Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB

 

Foto: Frédéric Boudin, TekstLab, Mikael Örtenheim, Tom Erik Caldino Nicolaysen, Tale Hendnes