Hvordan jobber vi?

Et trygt sted …

I TekstLab skal vi opprettholde et trygt og godt miljø for deltakere, veiledere, ansatte og alle andre som engasjerer seg i våre aktiviteter. Vi har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering, og vi jobber aktivt for å ha et positivt arbeidsmiljø grunnet i likeverd og respekt.

TekstLab er medlem av Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og består av over 150 samarbeidende kulturaktører.
Les mer om Balansekunst her.

Vi forstår at det noen ganger kan være vanskelig å si fra, men dersom du opplever eller er vitne til uønsket oppførsel er det viktig at du gir oss beskjed om det.

Du kan ta direkte kontakt med TekstLab her.

Vil du snakke med Balansekunst direkte kan du gjøre det her.

Varsler behandles med konfidensialitet og om nødvendig i samarbeid med advokat og Balansekunst.

Modell

TekstLab-modellen

I bildet ser du modellen vi følger i TekstLab. Det fungerer gjennom at profesjonelle fagpersoner er en del av vårt nettverk og støtter alle deltagerne i sine skapende prosesser. Dette er uavhengig av alder, nivå og aktivitet, og gir dermed alle en reell mulighet til å finne sitt distinkte uttrykk. Modellen er dynamisk gjennom at deltagere og fagpersoner følger hverandre uansett hvilken aktivitet man deltar i. Dette skaper trygghet, tillit og forutsigbarhet, noe som er avgjørende for kunstneriske prosesser.

Metode

TekstLab har spisskompetanse innen skapende kunstprosesser som er utviklet i organisasjonen over lang tid. Denne anvendes i alle deler av virksomheten, og er tilpasset de ulike målgruppene; barn, ungdom og profesjonelle kunstnere.

Skapende kunst med tverrfaglig og interkulturelle uttrykk krever stor bredde i faglig og kunstnerisk kompetanse. Vi har derfor hentet inn fagpersoner med den nødvendige bredden både kunstnerisk, men også kulturelt, som kan støtte oppunder våre ulike aktiviteter og deltagernes kunstnerisk og kulturelle bakgrunner.
Kompetansen vi har hentet inn er fra scenekunst, dans, koreografi, teater, regi, musikk, låtskriving, komposisjon, nysirkus, poesi, spoken word, litteratur, scenografi, dramatikk, kunst i det offentlige rom, visuell kunst, billedkunst, performance, muntlig fortelling, figurteater, kostymedesign, grafisk design, kunstkritikk, film, foto, digital produksjon og streaming, lys- og lydteknikk.

Vi gjennomfører interne kompetansehevende tiltak i organisasjonen, hvor teoretisk og praktisk bruk av metoden er i fokus, både live og digitalt. Vi tilbyr også eksterne kompetansehevende tiltak i form av forelesninger, seminarer og praktisk-pedagogisk veiledning for studenter innen dans og teater i TekstLab-metoden, med fokus på møte med barn og unge i skapende kunstprosesser, live og digitalt.