Et trygt sted å være

Foto: Frédéric Boudin

Vi er en arena der barn, ungdom og kunstnere med ulik kulturell, sosial og språklig bakgrunn møtes – sammen utvikler vi kunst, nye historier og uttrykk. For å kunne være skapende sammen, må vi ha rom med tillit og trygghet der alle bli behandlet med respekt og verdighet. Vi jobber aktivt for at alle som er med, deltakere, frivillige og kunstnere, skal oppleve et positivt miljø basert på gjensidig respekt, og med nulltoleranse for all form for diskriminering og trakassering. Frivillige og kunstnere, skal oppleve et positivt miljø basert på gjensidig respekt, og med nulltoleranse for all form for diskriminering og trakassering.  

I TekstLab er vi opptatte av å opprettholde et trygt og godt miljø for deltakere, veiledere, ansatte og alle andre som engasjerer seg i våre aktiviteter. Vi har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering, og vi jobber aktivt for å ha et positivt arbeidsmiljø grunnet i likeverd og respekt.

TekstLab er medlem av Balansekunst; sammen med over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som også jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Har du spørsmål om diskriminering, trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet er det mulig å ringe Balansekunst sin gratis rådgivningstelefon tlf. 400 38 800

Vi forstår at det noen ganger kan være vanskelig å si fra, men dersom du opplever eller er vitne til uønsket oppførsel er det viktig at du gir oss beskjed om det. Du kan ta kontakt med daglig leder, styreleder, administrasjonsmedarbeider eller prosjektleder i TekstLab.

Varsler behandles med konfidensialitet og om nødvendig i samarbeid med advokat og Balansekunst.

For mer informasjon om varsling, se her.