Generøs prosessvisning før Blooming-premiere

Med høstens premiere Blooming avrunder Inkubator-kunstner Carl Aquilizan sin periode i TekstLabs talentprogram, og rett før sommerferien inviterte dansekunstneren publikum til et unikt innblikk i arbeidet med forestillingen.

I Blooming videreutvikler Aquilizan sin koreografiske utforskning av kjønnsstereotypier, i tett samarbeid med TekstLabs nyeste Inkubator-kunstner, Frid Ding, Elias Elvegaard fra TekstLab Unge Stemmer, og de fire mer etablerte danserne Anders Engebretsen, Emilie Karlsen, Iannes Bruylant og Oliver Sale.

23. august er det premiere på Kloden Teater, men allerede i slutten i juni fikk publikum oppleve en nær og levende arbeidsvisning på Sentralen.

Åpen tilnærming

Blooming bygger på erfaringene fra Carl Aquilizans første helaftens verk, soloforestillingen Flower boy, som hadde premiere ved Bærum Kulturhus i mars, som er co-produsert og  utviklet som en del av hans arbeid i TekstLab Inkubator.

– I Blooming deler jeg min praksis med en gruppe utøvere i et kunstnerisk og menneskelig fellesskap, hvor vi forsøker å finne et materiale og et uttrykk som kan utfordre kjønnsnormer, med fokus på hvordan maskulinitet og femininitet oppleves. Den heteronormative og binære forståelsen av kjønn skaper enorme begrensninger, spesielt for individer som ikke passer inn i normen. I et felleskap med skeive kunstnere søker vi etter en mer flytende og åpen tilnærming til kjønnsidentitet, der man kan uttrykke seg fritt uavhengig av kjønn. Gjennom dans, kostymer og musikk, forsøker vi å utvide forståelsen av det maskuline og det feminine. Blooming gjenspeiler en prosess med å komme ut og stå frem som den man er, forteller Aquilizan.

Til ungdommen

Blooming skal spilles åtte ganger ved Kloden Teater, samt på MUNCH og ved Deichman Stovner og Romsås senere i høst, og henvender seg spesielt til ungdom fra Groruddalen. Carl Aquilizan har arbeidet med barn og unge gjennom mange år, og i TekstLab har han også vært med som veileder for ungdom i TekstLabs Scratch program for ungdom og unge kunstnere.

–Det har lenge vært et mål for meg å nå frem til ungdommer i Groruddalen fordi jeg selv er oppvokst der og opplevde det som veldig vanskelig å ha så liten tilgang på skeive uttrykk, men også kunstuttrykk generelt. Jeg vil gjerne gjøre dansen tilgjengelig for de som kanskje ikke har tilgang til den som uttrykksform og som ikke har alternative forbilder med skeiv eller flerkulturell bakgrunn.

Kunstnerisk laboratorium

Under den åpne arbeidsvisningen fikk publikum et generøst innblikk i prøveprosessen, og ble invitert til å sitte ned på gulvet rundt de bevegelsesmessige improvisasjonene, akkompagnert av live musikk av Vjolla Emiri. I forprosjektet til Blooming har også scenekunstneren Huy Le Vo vært med som veileder og «ytre øye». Aquilizan instruerte selv arbeidsvisningen fra scenen, og publikum fikk oppleve bruddstykker av assosiativ tekst og tegning som dansekunstnerne har arbeidet med som en del av den utforskende prøveprosessen.

–Det har vært veldig spennende å gå inn i denne utforskningen. Etter hvert har vi beveget oss dypere inn i materialet og virkelig kunnet undersøke hvordan kjønnsnormer oppleves på egen kropp og hvordan det kan oppfattes sett utenifra. Det har allerede gitt mange nye erkjennelser. Det har også vært veldig åpent og fint å kunne jobbe i en skeiv gruppe, i et trygt rom som har gjort det mulig å være sårbare sammen, forteller TekstLabs utøvere Frid Ding og Elias Elvegaard.

Carl Aquilizans praksis og metode er inspirert av butoh (en form for japansk danseteater som oppstod på 1950-tallet) og utviklingen av bevegelsesmaterialet foregår i stor grad gjennom improvisasjon.

–Det er veldig fint for gruppa å ha Frid og Elias sitt perspektiv med i arbeidet. De har en ufiltrert tilnærming som ikke er påvirket av en formell danseutdanning og et definert formspråk, sier Aquilizan.

Kontemplativt

Prosessvisningen ble etterfulgt av en paneldebatt om kjønnsnormer og kjønnsroller i kunsten, med Carl Aquilizan, Vjolla Emiri, Miki Gebrelul og Mabell Holand, som en del av TekstLabs fagseminarprogram Kunst som politikk, støttet av Kulturrådet. Paneldeltakerne diskuterte blant annet behovet for nyanserende uttrykk innenfor den skeive kulturen.

– Det finnes veldig mange fordommer og stereotypier både utenfra og innenfor den skeive kulturen. Jeg er opptatt av å vise et uttrykk jeg mener er underrepresentert i kunsten, som reflekterer mitt perspektiv i forhold til det å være skeiv med minoritetsbakgrunn. Jeg har et ønske om å se et større mangfold av skeive stemmer representert i media, kunst og kultur, sier Aquilizan. 

Rom for ulike stemmer

Carl Aquilizan startet i TekstLabs talentprogram Inkubator høsten 2021, og han opplever at TekstLab har bidratt vesentlig til hans videreutvikling som dansekunstner.

Å være med i TekstLab har utfordret og åpnet min tankegang når det gjelder dansen som uttrykksform og min tilnærming til den kunstneriske prosessen. I TekstLab som kunstnerisk prosjekt er det også en tydelig interesse for identitet som jeg kjenner meg veldig igjen i, hvor det er rom og plass til ulike stemmer, mener dansekunstneren.


Les mer om Carl og hans kunstnerskap
HER, HER og HER

Foto: Torunn Liven
Foto: Torunn Liven
Foto: Lars Kjemphol
Foto: Lars Kjemphol

Foto topp: Fra prosessvisning av Blooming. Frid Ding og Elias Elvegaard utforsker uttrykk som kan utfordre kjønnsnormer, med fokus på hvordan maskulinitet og femininitet oppleves, i prosessvisning av Blooming på Sentralen, juni 2022.
Foto bunn: Carl Aquilizan i prosessvisning og ettersnakk av Flower boy under Glokale Stemmer festivalen 2021

Prosjektet Blooming og arrangementer i samarbeid med TekstLab Unge Stemmer er støttet av Kulturrådet, Oslo Kommune Talent Norge, Sparebankstiftelsen DnB, Bergesenstiftelsen.

Artikkelen er skrevet av Torunn Liven