Frid Ding er TekstLabs nyeste Inkubator kunstner!

Frid Ding ble tatt opp i Inkubator april 2022 og har begynt å jobbe i Prøverom med veiledning av Shanti Brahmachari, Christine Vik Bratvold og Hjørdis Kurås. Senere i Prøverom skal hun også ha veiledning av Hanna Mjåvatn og Huyen Huynh. Frid har tidligere vært med i TekstLab Unge stemmer og i Inkubator skal Frid jobbe videre med tekst, bevegelse, dans og video. I Inkubator skal Frid undersøke stedsspesifikke og objektbaserte, personlige og kollektive minner i oppveksten knyttet til tilhørighet og identitetsdannelse.