Fordelene med +Hanna

Som ny kunstner i Talent Norges TekstLab Inkubator-satsning, utvikler Hanna Asefaw materiale til en EP i sitt dokumentariske fortelleruttrykk med musikk og poetisk tekst på flere språk. Å møte barn og unge som teaching artist i TekstLabs workshop-program i Oslo, gir også stor inspirasjon til hennes arbeid om identitet, definisjonsmakt og forståelsen for den andre.

Hanna Asefaw under åpningen av TekstLab Festivalen 2019 Glokale stemmer. Foto: Ortenheim Photography

+ Hanna, som hun kaller seg som artist, ble først kjent med TekstLab Unge Stemmer allerede i 2015. Siden har hun utviklet sin sterke poetiske og samfunnskritiske stemme i fortellerkunstformen spoken word gjennom en rekke Scratch-kvelder og TekstLab-festivaler. I Inkubator-programmet, får hun mulighet til å fordype seg i materialet til EP’en som forener hennes tekstlige univers og den musikalske historiefortellingen til et performativt formidlingsuttrykk, hvor det å tilhøre flere kulturer og språkområder er sentralt.

– TekstLab betyr veldig mye for meg og representerer et unikt, tverrfaglig rom som gjør det mulig å undersøke og videreutvikle arbeidet mitt med formidling gjennom tekst og musikalske lydlandskap. Jeg begynte å lage melodier og skrive tekster allerede da jeg var seks år gammel, men som voksen har jeg hovedsakelig jobbet med nysirkus og spoken-word, og holdt de ulike uttrykksformene adskilt. Det er fantastisk å kunne arbeide med dyktige, lyttende mentorer og veiledere som hjelper meg til å tydeliggjøre retningen jeg beveger meg mot, forteller Hanna Asefaw (25).

Fra Lita tue work-in-progress vising under TekstLab Festivalen 2019 Glokale stemmer. Foto: Tale Hendnes