TekstLab Unge Stemmer 10 år Velkommen til Glokale Stemmer Festival 2022!

I år feirer vi Glokale Stemmer i det gamle Munchmuseet i Tøyengata 53. Det blir forestillinger, work-in-progress visninger, workshops, seminarer, samtaler, utstillinger og interaktive installasjoner, og det er gratis inngang på alle arrangementer.

Bydel Gamle Oslo er et kjerneområde for TekstLab. I over ti år har vi gjennomført workshops og produksjoner for, av og med barn og ungdom i bydelen i tett samarbeid med Deichman Biblo Tøyen, Aktivitetshuset K1, kunstorganisasjoner, fritidsklubber og skoler. Vi feirer jubileet ved å legge årets festival til Gamle Munch. Det gjør vi også for å uttrykke håp om at Tøyengata 53 i fremtiden skal bli et møtested og kulturhus for nabolaget og byen med et mangfold av stemmer, historier og uttrykk, og være et åpent frirom for alle til å oppleve kunst og selv være skapende, uttrykke seg, delta i diskusjoner, treffe nye venner eller bare henge.

Under festivalen gir vi smakebiter på hva et fremtidig kunst og kulturhus kan romme. Barn og ungdom og unge kunstnere får støtte og veiledning til å utvikle egne prosjekter, og det blir mange visninger med deres kunst. Det er historier som kommuniserer både med nye og gamle publikumsgrupper med temaer knyttet til identitet, tilhørighet, utenforskap – eksistensielle spørsmål som angår oss alle. På den store Scratch-kvelden 19. november møter du bredden av byens unge skaperkraft – der mange viser utdrag fra deres egen kunst og kvelden avsluttes med fest og Jam!

Under festivalen inviterer vi alle til å være medskapende i flere interaktive installasjoner. Du kan leke, skrive, danse, synge og fortelle egne historier og minner, male på det store kollektive maleriet, bytte og dele poesi og minner, delta i diskusjoner om nabolaget og i samtalen om hva bygget skal være i fremtiden.

Velkommen til Gamle Munch for å oppleve kunst, delta i samtaler og være med på å skape fortellingene og historiene om nabolaget, bydelen og byen vår!

Shanti Brahmachari
Kunstnerisk leder TekstLab
Glokale Stemmer Festival

Et kunst- og kulturhus for lokalsamfunnet

Vi ønsker at Gamle Munch i fremtiden skal være et kunst- og kulturhus av, med og for befolkningen i bydelen og nabolaget. Utgangspunktet er en vending i tenkning om relasjon mellom kunst og samfunn. Vekten legges på hvordan kulturlivet kan bidra til å berike og styrke aktivitet i lokalsamfunnet ved å endre makten om hva som defineres som kultur, hvem som deltar og hvor det skjer.

En standard referanse i den nye vendingen er Chrissie Tillers «Power Up». Hun vektlegger blant annet betydningen av å gi lokale aktører og kunstnere mulighet til å eksprimentere med å skape kunst og uttrykk som er relevant for dem og lokalsamfunnet, og til å bygge møteplasser med samtaler og refleksjon om kunstens rolle i nabolag og samfunn.

Ideene er generelle, men alle lokalsamfunn er forskjellige. Derfor eksperimenterer og prøver vi ut ulike prosjekter der kunstnere og lokalsamfunn samspiller:

– Workshops med lokale barn og ungdommer som skaper egen kunst og blir stemmer i kunst og samfunn
– Interaktive produksjoner og installasjoner der nabolag og publikum sammen med kunstnere skaper tekster, malerier, fortellinger og deler minner fra nabolaget
– Kunstneriske visninger og samtaler som er relevante for mange i nabolaget
– Lokalsamfunnsfest med nabolagets mat og befolkning, våre historier, kultur og språk
– Samtaler om hvordan Gamle Munch kan bli et kulturhus for oss

Chrissie Tiller presenterte sine ideer om kunst, lokalsamfunn og makt lørdag 19. november 2022 kl 15 / Unge Munch på Gamle Munch

Vår visjon er at Gamle Munch skal bli et sted for, av og med skapende og utøvende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn, ungdommer, familier, nabolag, bydel og byen.

En mangfoldig kunstarena for hele Oslo

I november prøver vi ut Gamle Munch som en kunstarena for Oslos unge generasjon. Sammen gir vi smakebiter på hva arenaen kan omfatte. Målet er å skape en møteplass som er åpen for alle, uavhengig av bosted, klasse, økonomi, funksjonsevne, språk eller kulturell bakgrunn. Derfor er alle aktiviteter og arrangementer gratis, og de unge møter et mangfold av kunstnere og fagpersoner.

Kjerneaktiviteten er at barn, ungdom og unge kunstnere utvikler kunstnerisk kompetanse tilpasset egne ønsker og behov. Det er lavterskeltilbud for alle og fordypningstilbud for de som ønsker å bruke mer tid på egen kunst.

De unge velger selv kunst- og kulturuttrykk som de ønsker å arbeide med og uttrykke seg i – fra mange kunstdisipliner og genre, interkulturell og tverrkunstneriske praksis. De kan skape performance, musikk, sang, teater, dans, tekst, poesi, visuell kunst, film, skapende skriving og mer.

Det er en visningsarena for de unges egen kunst, fra lavterskel visninger til profesjonelle produksjoner med hovedvekt på prosessvisninger. Det er et faglig møtested med samtaler og diskusjoner om kunst, kultur og samfunn der de unge presenterer sine perspektiver, forståelse og ønsker, og ikke minst – et sosialt møtested for alle til å treffe nye venner.

TekstLab Festival Glokale Stemmer 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com  / facebook.com/ungegamlemunch / @ungegamlemunch / facebook.com/XMunchX / tekstlab.com/festival /facebook.com/TekstLab /@tekstLab / ung@tekstlab.com

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Bydel Gamle Oslo.

Foto: Lars Kjemphol og Tale Hendnes

Festivalprogram 2022