TekstLab festival 2021:
Glokale stemmer

18. – 30. oktober

Nye stemmer, historier og uttrykk med barn, ungdom og kunstnere fra hele Oslo. Forestillinger, work-in-progress visninger, workshops, «Kunst som politikk» seminar og samtaler. På Deichman Biblo Tøyen – Sentralen – Cafeteatret – Dramatikkens hus – Interkulturelt Museum – Offentlig rom

Velkommen til Glokale Stemmer Festivalen 2021!

Å være Ung i kunst er årets tema og festivalen er vår møteplass hvor vi løfter frem en ung generasjon talenter og sterke kunstnerskap. De erobrer allerede scener og gallerier over hele landet og langt utenfor Norges grenser. De er sterke unge stemmer!

Mange utforsker tema om identitet og tilhørighet, om hvem «jeg er» i en tid der hver enkelt kan definere og iscenesette seg selv. De viser oss lokal kunst med globale temaer, om hvordan globale hendelser får direkte betydning for de unge, kunstnerne og oss alle. I seminar­ serien «Kunst som politikk» reflekterer de unge over tema som er direkte koplet til egne forestillinger eller er relevante for dem. Det blir presentasjoner, samtaler og diskusjon med store tematiske bredde fra hva pandemien har betydd for skapende kunstnere og om kunst som aktivisme, til hvordan arbeide biografisk­dokumentarisk med identitet og om definisjonsmakt og appropriasjon av «de andres» kunst.

I det kollektive verket Collective Rites utforsker kunstnere og ungdom sammen hva som skaper fellesskap til sted. Under festivalen omgjør vi det offentlige rom ­ gater og torg på Tøyen og Grønland ­ til møteplasser der utøverne og lokalbefolkningen utveksler erfaring om tilhørighet til sitt sted. Vi har invitert kunstnere, fagpersoner og kunstorganisasjoner fra Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia til å dele erfaringer og innsikt i hvordan lokalsamfunn kan oppleve eierskap til kunsten.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til kunstneriske møter og faglige opplevelser og debatt! Som alltid i TekstLab er hele festivalen gratis og åpen for alle.

Shanti Brahmachari
Kunstnerisk leder 
Glokale Stemmer Festival

Med kunstnere:
Ornilia Ubisse, Michael Aspli, Hanna Asefaw, Christian Beharie, Vjolla Emiri, Carl Aquilizan, Susanne Xin, TekstLab Unge Stemmer, TekstLab-kollektivet, Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn og mange flere.

Internasjonale gjester: Chrissie Tiller (Critical Friend & advisor, UK), Jonas Jarl (Malmö Communitybiennal, Sverige), Per Kap Bech Jensen (Odin Teatret, Danmark).

Gratis inngang på alle arrangementer!

Festivalprogram 2021