TekstLab festival 2020:
Glokale stemmer

Hjertelig velkommen til den syvende TekstLab-festivalen i rekken – Glokale Stemmer 2020 på Deichman Biblo Tøyen, Sentralen i Oslo sentrum og Interkulturelt Museum på Grønland fra mandag 12. oktober til søndag 18. oktober!

Nye stemmer, historier og uttrykk med barn, ungdom og kunstnere fra hele Oslo. Forestillinger, work-in-progress visninger, workshops, seminar og samtaler. Gratis inngang på alle arrangementer.

Den pågående pandemien har vist oss hvor viktig møtene med andre mennesker er for oss alle, og mange har et sterkt savn etter å kunne delta i og oppleve levende kunst og kultur sammen. I TekstLab har de skapende kunstprosessene ikke stoppet opp og vi har gjennom pandemien lykkes med å engasjere mange barn, ungdom og unge kunstnere i å utvikle nye tekster historier og kunstneriske uttrykk. Mye har vært flyttet til digitale arenaer, men flere kunstnere har også kunnet arbeide sammen i små konstellasjoner og kollektive prosesser. Da sommeren kom og det var mulig å møtes på biblioteker og fritidsklubber, kunne vi igjen arbeide skapende sammen med de yngre barna på Holmlia, Tøyen og Grønland.

På årets festival skal vi presentere og feire hva barn, ungdom og kunstnere har arbeidet med i dette helt spesielle året med en rekke kollektive kriser og sosial avstand som den nye normalen. Vi har valgt «tilhørighet» som tema, som en antitese til den separasjonen mange opplevde da skolene og samfunnet stengte ned. Unge mennesker falt ut av sine viktige sosiale nettverk i denne perioden, og særlig for de som allerede bor trangt i hovedstaden og med liten tilgang til teknologiske hjelpemidler har dette vært kritisk.

Flere arbeidsvisninger under Glokale Stemmer-festivalen 2020 er opptatt av hva corona-krisen dypest sett gjør med oss og med hvordan vi forholder oss til hverandre. En rekke unge kunstnere har jobbet med et personlig utgangspunkt i hvordan det er å leve i denne tiden. Dette som en del av the politics of identity – et dokumentarisk kunstnerisk prosjekt som løper igjennom alle TekstLabs programmer, basert på at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige, «glokale» liv. Dette utfordrer vår identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er, ikke minst gjennom møtene med andre. Og i 2020 har identitet og tilhørighet på en rekke nivåer vært nært assosiert med krise.

I TekstLab-kollektivet har syv kunstnere startet en prosess i galleriet på Interkulturelt Museum for å utforske hvordan vi opplever tilhørighet til sted. Her undersøker de hvordan vi bærer med oss stedet i vår kollektive erfaring av tilhørighet og det som binder oss sammen.

Under festivalen inviterer vi publikum til å oppleve det som skjer på de mange små møteplassene. Barn og ungdom kan delta aktivt i skapende prosesser på Deichman Biblo Tøyen, Live Art og Scratch-kveld, og alle er velkommen til gratis arbeidsvisninger på Interkulturelt Museum og Sentralen.

Festivalen gir også rom til refleksjon over kunstens rolle og maktfordelingen i kulturlivet og samfunnet i dag. Hvem har egentlig tilgang til skapende kunstprosesser og reell mulighet til å delta og være en offentlig stemme? Hva betyr kulturell identitet og klasse? Hvordan er maktrelasjoner mellom deltakerne i skapende kunstprosesser og i møte mellom kunstnere og barn og ungdom?

Dette er spørsmål som berøres både i samtaler med publikum etter visningene og gjennom det digitale internasjonale seminaret Kunst som politikk med Chrissie Tiller fra Storbritannia. For TekstLab er det enda viktigere enn noengang at vi tar oss tid til å stoppe opp og skape dialog mellom publikum og kunstnere under festivalen nettopp i år.

Det er ikke plass til mange på hvert arrangement, men også i de små møtene tror vi at kunsten gir grunnlag for mellommenneskelig møter og opplevelsen av felles tilhørighet.

Fellesskapet er grunnleggende for all virksomhet i TekstLabs demokratiske oppgave: Å skape økt tilgang for mennesker til å kunne uttrykke seg på egne premisser, og dermed øke mangfoldet i uttrykkene og historiene vi har mulighet til å oppleve om hvordan det er å leve i et glokalt Norge i dag.

Hele festivalen er gratis og åpen for alle.

Vel møtt!

Shanti Brahmachari
Festivalsjef