TekstLab festival 2019:
Glokale stemmer

Hjertelig velkommen til den sjette TekstLab Scratch-festivalen i rekken – Glokale Stemmer 2019 – på Deichman Biblo Tøyen og Sentralen fra onsdag 16. oktober til søndag 20. oktober!

Nye stemmer, historier og uttrykk med barn, ungdom og kunstnere fra hele Oslo. Forestillinger, work-in-progress visninger, workshops, seminar og samtaler. Gratis inngang på alle arrangementer.

I år har vi gleden å presentere hele Oslo for ny generasjon sterke talenter og unge  kunstnerstemmer! De er allerede i ferd med å nå langt ikke bare i lokalt kunstliv, men også internasjonalt. Under festivalen fyller de scenene på Sentralen med poesi og bevegelse, musikk og performance-kunst. Kom og opplev Hanna Asefaw, Michael Aspli, Christian Beharie, Christine Vik Bratvold, Jesper Jansen, Jeaninne Masika Lukusa, Hanna Filomen Mjåvatn og Ornilia Ubisse. 

 Den nye kunstnergenerasjonen er del av en grunnleggende demokratisk oppgave: Å skape økt mangfold i stemmer, historier og uttrykk i kunst og samfunn. Vi har som mål at flere skal ha rett og mulighet til å være en stemme. På den måten får vi frem kompleksiteten i vår verden, hvem vi er og hvor vi bor. Hvert år engasjerer vi omkring tusen barn og unge over hele Oslo, mange fra Oslo øst og Groruddalen, til å utvikle egne fortellinger og sceniske  uttrykk på egne premisser. På åpningen kan du oppleve de råeste unge stemmene i Oslomed poesi og bevegelse, musikk, rap og performance-kunst! 

Utforskningen er del av TekstLabs mangeårige kunstneriske program, politics of identity. Vi arbeider dokumentarisk. Alle som deltar – kunstnere, ungdom og barn – tar utgangspunkt egne erfaringer og levd liv; om hva og hvordan vi kommuniserer med hverandre i hverdagen, hvordan vi møter hverandre som mennesker, hvordan vi ser hverandre og hvordan vi opplever å bli sett. I Al-Hayat Helwa opplever vi møtet mellom to gutter, en fra Aleppo og en fra Tromsø. I laboratorie-visningen av Minner: Sted– et kollektivt samspill mellom kunstnere og barn og unge fra hele Oslo- formidles erfaringer med å leve i et glokalt lokalsamfunn som i dag rommer hele verden. 

I TekstLab skapes hele tiden nye historier og kunstuttrykk som vises på lokale, nasjonale og internasjonale scener.Mens Festivalen pågår i Oslo, viser TekstLabs spoken word-artist Jeaninne Masika Lukusa egen poesi på bokmessen i Frankfurt under programmet Three new voices from Norway.

Festivalen gir også rom til refleksjon over kunstens rolle i kultur og samfunn. Vi samtaler med publikum etter visningene og arrangerer seminarer og TekstBad med dialog og diskusjoner. Internasjonale gjester i år er Rachid Ouramdane fra Frankrike og Chrissie Tiller fra Storbritannia som diskuterer maktrelasjoner i kunsten. Hvem har tilgang til skapende kunstprosesser og reell mulighet til å delta og være en stemme kunst og samfunn? Hva betyr identitet og klasse? Hvordan er relasjoner mellom deltakerne i skapende kunstprosesser, for eksempel mellom kunstnere og barn/ungdom? 

Festivalen er en kunstnerisk feiring av de nye sterke stemmene, deres historier og kunstuttrykk.  Velkommen til å se, høre og oppleve den unge generasjonen scenekunstnere! 

Hele festivalen er gratis og åpen for alle!

Shanti Brahmachari
Festivalsjef