Se programmet for festivalen her!

Glokale stemmer 2019

Hjertelig velkommen til den sjette TekstLab Scratch-festivalen i rekken - Glokale Stemmer 2019 - på Deichman Biblo Tøyen og Sentralen fra onsdag 16. oktober til søndag 20. oktober!

I år har vi gleden å presentere hele Oslo for ny generasjon sterke talenter og unge  kunstnerstemmer! De er allerede i ferd med å nå langt ikke bare i lokalt kunstliv, men også internasjonalt. Under festivalen fyller de scenene på Sentralen med poesi og bevegelse, musikk og performance-kunst. Kom og opplev Hanna Asefaw, Michael Aspli, Christian Beharie, Christine Vik Bratvold, Jesper Jansen, Jeaninne Masika Lukusa, Hanna Filomen Mjåvatn og Ornilia Ubisse. 

 Den nye kunstnergenerasjonen er del av en grunnleggende demokratisk oppgave: Å skape økt mangfold i stemmer, historier og uttrykk i kunst og samfunn. Vi har som mål at flere skal ha rett og mulighet til å være en stemme. På den måten får vi frem kompleksiteten i vår verden, hvem vi er og hvor vi bor. Hvert år engasjerer vi omkring tusen barn og unge over hele Oslo, mange fra Oslo øst og Groruddalen, til å utvikle egne fortellinger og sceniske  uttrykk på egne premisser. På åpningen kan du oppleve de råeste unge stemmene i Oslomed poesi og bevegelse, musikk, rap og performance-kunst! 

Utforskningen er del av TekstLabs mangeårige kunstneriske program, politics of identity. Vi arbeider dokumentarisk. Alle som deltar - kunstnere, ungdom og barn – tar utgangspunkt egne erfaringer og levd liv; om hva og hvordan vi kommuniserer med hverandre i hverdagen, hvordan vi møter hverandre som mennesker, hvordan vi ser hverandre og hvordan vi opplever å bli sett. I Al-Hayat Helwa opplever vi møtet mellom to gutter, en fra Aleppo og en fra Tromsø. I laboratorie-visningen av Minner: Sted- et kollektivt samspill mellom kunstnere og barn og unge fra hele Oslo- formidles erfaringer med å leve i et glokalt lokalsamfunn som i dag rommer hele verden. 

I TekstLab skapes hele tiden nye historier og kunstuttrykk som vises på lokale, nasjonale og internasjonale scener.Mens Festivalen pågår i Oslo, viser TekstLabs spoken word-artist Jeaninne Masika Lukusa egen poesi på bokmessen i Frankfurt under programmet Three new voices from Norway.

Festivalen gir også rom til refleksjon over kunstens rolle i kultur og samfunn. Vi samtaler med publikum etter visningene og arrangerer seminarer og TekstBad med dialog og diskusjoner. Internasjonale gjester i år er Rachid Ouramdane fra Frankrike og Chrissie Tiller fra Storbritannia som diskuterer maktrelasjoner i kunsten. Hvem har tilgang til skapende kunstprosesser og reell mulighet til å delta og være en stemme kunst og samfunn? Hva betyr identitet og klasse? Hvordan er relasjoner mellom deltakerne i skapende kunstprosesser, for eksempel mellom kunstnere og barn/ungdom? 

Festivalen er en kunstnerisk feiring av de nye sterke stemmene, deres historier og kunstuttrykk.  Velkommen til å se, høre og oppleve den unge generasjonen scenekunstnere! 

Hele festivalen er gratis og åpen for alle!

Shanti Brahmachari

Festivalsjef

 

politics of identity 

 Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I politics of identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

politics of identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består av flere scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i.