TekstLab i skolen
/ Den Kulturelle Skolesekken

 

Vi tilbyr

TekstLab InterAkt
En kombinasjon av en produksjon og en performativ workshop. 
Det er en workshop der elevene er aktive deltakere i å skape egne historier, skrive og eksperimentere med sceniske uttrykk i samspill med profesjonelle scenekunstnere. 
Det er en produksjon der kunstnerne viser soloarbeider som en integrert del av elevenes workshop. 

Forestillinger
med samtaler mellom elever og kunstnere

Scratch Kveld
Visningskveld der elevene viser frem eget arbeid for publikum på scenen, skolen og/eller lokalt teater.

Skolene kan velge om de ønsker hele tilbudet eller deler av det.

Foto: Ortenheim Photography, TekstLab, Frédéric Boudin

 

Kontakt oss

Kunstnerisk leder
Shanti Brahmachari
shanti.b@hotmail.com
+47 478 63 757

 
 

Prosjektleder
Christine Vik Bratvold
christine@tekstlab.com
+47 405 29 912