For skoler og Den Kulturelle Skolesekken

TekstLab arbeider i skolen på ulike måter. Vi har skreddersydd tilbud for AKS, mottaksklasser og Den Kulturelle Skolesekken. TekstLabs tilbud i skolen består av fire elementer og kan tilpasses ulike målgrupper.

InterAkt: Workshop og forestilling

InterAkt er en kombinasjon av en workshop og en produksjon. 
Det er en workshop der elevene skaper egne historier, og eksperimenterer med sceniske uttrykk i samspill med profesjonelle kunstnere. Det er en produksjon der kunstnerne viser soloarbeider som en integrert del av elevenes workshop.

Om InterAkt

Forestillinger, med samtale mellom elever og kunstnere

Forestillingene er tilpasset elever på 8.-10. trinn og 1.-3. på VGS.

Tro og overbevisning

Av og med Christine Vik Bratvold

Det usagte, de uhørte 

Av Shanti Brahmachari

Ferdaminne – del Tyskland 

Av og med Ali Djabbary

Verdensklasse – For mottaksklasser

Mer info kommer snart