Breddeprogram

En stor del av TekstLabs virksomhet er innrettet for å nå det demokratiske idealet om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn, Det skjer ved at vi møter og ungdom på deres egen arenaer i deres nabolag, på skoler, AKS, biblioteker, fritidsklubbber, lokale samlinger og festivaler.Vi møter mange i Oslo øst, sør og indre by. Vi hører ofte om de unge som kommer herfra som et problem, men vi hører sjelden fra dem. Sammen med kunstnere og veiledere gjør vi noe med dette. De utvikler historier med utgangspunkt i deres egne erfaringer, liv og opplevelse, gjennom lavterskeltilbud i deres nabolag.   

Foto: Ortenheim Photography.

Unge Stemmer Herfra
De unge utvikler fortellinger basert på deres egne liv og erfaringer; historier om å være ung i storbyen som ellers ikke blir fortalt. Vi har tette samarbeid med lokale aktører, slik at barn og ungdom får mulighet til å kunne skape og vise fram på en scener og arenaer i omgivelser de allerede kjenner til med venner, familie, naboer og kunstnere som publikum. Visningene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

På noen steder har vi fast ukentlig tilbud, i andre bydeler har vi tilbud i perioder av året. 

Breddeprogram – Unge Stemmer Herfra

Tøyen / Deichman Biblo Tøyen
TekstLab har siden åpningen av Deichman Biblo Tøyen i 2016 hatt ukentlige workshops på onsdager etter skoletid. Her kan barn og unge i aldersgruppen fra 10-15 år utvikle egne fortellinger og scenisk uttrykk i samspill med TekstLabs kunstnere og hverandre.

Jentegruppe
Jentegruppen er en kreativ møteplass for jenter i alderen 12-15 og 15-19 år som vil være skapende, prate og diskutere, skrive, spille teater, lage musikk eller danse utifra egne erfaringer og det de har på hjertet. Her kan jenter samarbeide med kvinnelige kunstnere med ulike bakgrunner, teste ut ulike måter å fortelle på, utvikle og spille idéer på scenen, styrke sin egen stemme og kunstnerisk uttrykk.

Hang In
En uformell møteplass i lokalsamfunnet hvor barn og ungdom kan henge, stikke innom, møte nye venner, sjekke ut hva TekstLab er, teste ut egne ideer, bli kjent med hverandre og treffe forskjellige kunstnere. 

Collective Rites – prosess og visninger
Kunst i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet
Collective Rites springer ut av vårt arbeid i lokalsamfunnene med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia der vi over tid har arbeidet med å utvikle historier og performance knyttet til identitet.

I Collective Rites utforsker en gruppe kunstnere knyttet til TekstLab hva vi har felles og hva som skaper tilhørighet i dagens samfunn. Utgangspunktet er forståelsen av at identitet skapes gjennom deltakelse i felles møter og aktiviteter på våre «steder». Vi utforsker dette sammen gjennom visninger på gater, torg og i offentlige rom der kunstnere og lokalbefolkning deler historier fra sitt «sted». Hva gjør vår kunst med opplevelsen av tilhørighet til «stedet»?

Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi møter, aktiviteter, stunts og prosessvisninger i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet.

SOMMERJAM!
En ukes sommertilbud med workshops, mat og visninger i lokalsamfunnet. Her får barn og ungdom arbeide tverrfaglig i samspill med profesjonelle kunstnere med kollektive og individuelle prosjekter innen musikk, poesi, film, podcast, visuell kunst, dans og skapende skriving. SommerJAM avsluttes med en Scratch-visning og lokalsamfunnfest for familie, venner og nabolaget.

Samarbeidspartnere i lokalsamfunn

Aktivitetshuset K1, Blokk 58, Biermannsgården, Nordic Black Theatre & Cafeteatret, Deichman Biblo Tøyen, Deichman Grünerløkka, Deichman Holmlia, Deichman Stovner, Deichman Romsås, Dragen fritidsklubb, Dramatikkens hus, Fellesverket Sentrum (Røde Kors), Fellesverket Majorstua, Forandringshuset Grønland, Forandringshuset Holmlia, Holmlia Skole, Holmlia julemarked, Inshalla Catering, Interkulturelt Museum (IKM), Jordal fritidsklubb, Jordal skole, K1 klubben, Kulturfest Tøyen, Lakkegata skole, Møllergata skole, Tokerud ungdomsskole, Tøyen Bazaar, Tøyen boligbyggelag/boligfestival, Tøyen Cola, Tøyen frivilligsentral, Tøyen skole, Tøyen julemarked, Tøyen fest, Vær Stolt Festivalen og Årvoll Gård