Den demokratiske utfordringen

TekstLab Glokale Stemmer Festival 2021 Den demokratiske utfordringen: Kunst- og kulturlivet ekskluderer store deler av befolkningen Kunst- og kultursektoren er mindre mangfoldig enn andre sektorer. Det gjelder særlig barn og ungdom. Vi vet at barn og unge fra lavinntektsfamilier og som har flerkulturell bakgrunn i liten grad er med i Kulturskolen og andre kulturtilbud. Det … Fortsett å lese Den demokratiske utfordringen