Talentmidler åpner
for nye tanker

Lars O. Flydal / nVårt Land

TekstLab Unge Stemmer: Jeaninne Masika Lukusa med styreleder i Talent Norge, John G. Bernander. Foto: Lars O. Flydal / Vårt Land

TekstLab Unge Stemmer: Jeaninne Masika Lukusa med styreleder i Talent Norge, John G. Bernander. Foto: Lars O. Flydal / Vårt Land

 

– Vi må våge å kjenne på følelser vårt samfunn ofte pakker inn. Jeg vil åpne for tanker om tabuer som skam og usikkerhet, sier Jeaninne Masika Lukusa. Hun kaller seg Spoken word-artist. Det vil si at hun skriver egne tekster, og fremfører dem scenisk. Enten alene, eller i samarbeid med musikere, dansere, sangere eller skuespillere.

– Jeg vil åpne for emosjoner i en rasjonell verden, sier Jeaninne Masika Lukusa (20).

Nå får hun sjansen til å utvikle talentet sitt i samarbeid med andre kunstnere, gjennom midler fra Talent Norge. Prosjektet Tekstlab Inkubator får en halv million kroner fra talentprogrammet. Det som startet som Tekstlab – Unge stemmer får nå anledning til å utvikle kunstneriske mangfold og nyskaping innen scenekunsten.
 

Poesi

- Jeg gleder meg veldig til å prøve ut nye ideer. Dette gir meg mulighet til å utvikle poesien jeg skriver inn mot andre kunstuttrykk. Jeg får stor kunstnerisk frihet og muligheter til å fullbyrde tekstene mine i en scenisk helhet, sier hun.

Midlene fra Talent Norge gjør at Tekstlab Inkubator kan trekke inn mentorer fra ulike scenekunstmiljøer for å utforske og utvikle norsk scenekunst blant de aller yngste. – Min poesi er ikke ferdig utviklet før den får en scenisk form. Det er veldig givende å jobbe sammen med erfarne kunstnere som kan gjøre meg enda bedre i stand til å foredle ideene og tekstene mine, forteller hun.

 

Økonomi

Talent Norge la frem sin første halvårsrapport i går. Det er inngått avtaler om talentutvikling for 21,4 millioner kroner, som igjen utløser 37,5 millioner i private gaver.

– Vi har brukt opp alle pengene for i år, men de er fornuftig plassert, sier styreleder John G. Bernander.

– Vi opptrer som formidlingsagenter og alt vi putter penger i fordrer bidrag fra private og næringsliv i tillegg. Det kunstneriske står i første rekke, men vi er også avhengig av et villig kapitalmarked. Vi har lykkes med denne modellen, mye fordi vi fremstår som en trygg garantist for solide prosjekter – og at de blir fullført, mener Bernander som håper på mer midler i det kommende statsbudsjettet.

– Vi ser at det er nok av gode prosjekter som trenger midler til forløsning, sier han.