3-årig støtte til talentutviklingsprogrammet TekstLab Inkubator!

Over de neste tre årene skal unge talenter i det frie kunstfeltet løftes fram med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

-Vi er stolte over å kunne løfte frem unge kunstnere og gi dem mulighet til å dyrke sine kunstnerskap – Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab

-(…)TekstLab Inkubator (…) skiller seg i midlertidig ut og fremstår som eksemplariske initativer. – Norsk Shakespearetidsskrift, Magdalena Solli


TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram, et frirom for utvalgte unge kunstnere som vil være skapende og utøvende. Her kan de utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet. TekstLab Inkubator styrker kunstnerisk og kulturelt mangfold, likeverdighet og likestilling i kulturlivet. Programmet løfter frem unge skapende kunstnere med ulik kunstnerisk og kulturell bakgrunn. De unge kunstnerne er sterke stemmer i alle kunstfelt – musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, film, flerfaglig og tverrkunstnerisk. Hver deltaker får skreddersydd tilbud med mentoring, veiledning og faglige ressurser tilpasset sitt kunstnerskap, prosjekter og produksjoner.

Foto: Lars Kjemphol