T e k s t L a b   f e i r e r   1 0 å r   m e d   s c e n e k u n s t f e s t i v a l e n

                                                                      g l o k a l e   s t e m m er
17. - 21. oktober 2018


S e t t   a v   d a t o e n e - p r o g r a m m e t   l a n s e r e s   i   a u g u s t  
S e n t r a l e n    D r a m a t i k k e n s  H u s    C a f e t e a t r e t    B i b l o T ø y e n

 

 

Velkommen til årets festival! Festivalen for nye stemmer, historier og uttrykk! 

TekstLab Festival 2018 finner sted 17.-21. oktober på Sentralen, Dramatikkens hus, Cafeteatret og Biblo Tøyen. Scenekunstnere og unge stemmer fra Tøyen, Furuset og Stovner.

Mer informasjon om årets festival kommer i august. 

TekstLab Scratch Festival startet opp i 2014. Du ta en titt på tidligere festivaler her: 2017, 2016, 2015.