Nyheter

TekstLab søker koordinator til sitt kunstneriske program

Foto: Ortenheim Photography

TekstLab er i vekst og i en omstillingsfase, og vil styrke organisasjonen med en koordinator til vårt kunstneriske program. Vi er en arena for skapende kunstprosesser der unge og kunstnere utvikler egne idéer til performance og ferdige produksjoner. Din jobb vil være å delta i planlegging, ha ansvar for den praktiske gjennomføringen, og sikre høy kunstnerisk kvalitet i programmet. Vi søker deg som deler vårt engasjement og vil være med på å løfte frem unge kunstnerskap og styrke kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Du må trives med å være i dialog med ungdom og kunstnere, ha god kjennskap til kunst- og kultursektoren, være løsningsorientert, fleksibel, imøtekommende og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Arbeidsområder

-Planlegge, iverksette og følge opp skapende kunstprosesser, seminar, kurs, visninger og produksjoner i samspill med kunstnere og ledelse
-Kommunikasjon med samarbeidspartnere og nettverksbygging
-Bidra til synliggjøring av programmet
-Rapportering, dokumentasjon og andre praktisk-administrative oppgaver

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

-Erfaring / kompetanse eller utdanning i kunstfag og pedagogikk 
-Erfaring fra tverrkunstnerisk arbeid og deltakende kunstprosjekter
-Flerkulturell kompetanse
-Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
-Trives med å jobbe både praktisk og administrativt
-Engasjert, initiativrik, strukturert og med stor gjennomføringsevne 

I utgangspunktet gjelder det et 60% engasjement for ett år med muligheter for økt omfang og forlengelse. Honorar etter avtale. 

Ønsket oppstart 15. mars 2022

Søknadsfrist 17. Januar

Vedlegg: Kort motivasjonsbrev (max 1 A4 side) og CV

Søknaden merkes med Koordinator TekstLab og sendes til post@tekstlab.com

Om TekstLab

TekstLab ble etablert i 2008 og er en kunstorganisasjon for å skape økt kunstnerisk og kulturelt mangfold. Det gjør vi ved å engasjere barn, ungdom og kunstnere i skapende kunstprosesser og synliggjøre den nye kunsten med visninger og produksjoner på scener, digitalt, i publikasjoner og media. Vi har et omfattende lokalsamfunns-, talent- og kunstprogram i Oslo der omkring 2000 årlig er med på å utvikle tekster og tverrfaglige performance og produksjoner, i samspill med 50 kunstnere, veiledere, og fagpersoner. TekstLab samarbeider årlig med mange kunstinstitusjoner, festivaler, frivillige og partnere i Norge og internasjonalt.

TekstLab Prøverom på Norsk Skuespillersenter

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst. Nå inviterer vi tverrfaglige konstellasjoner til å søke prøverom hvor TekstLab metoden brukes i utviklingen av ideén.

Foto: Ortenheim Photography

Vi søker dere som:

– er minst 2-3 skapende og utøvende kunstnere
– har en idé til et konsept eller tekst dere vil utforske
– er interessert i å arbeide tverrfaglig / tverrkunstnerisk, gjerne med interkulturelt fokus

Dere får
– 5 dagers prøverom (10-15.00) i 4.-8. april på Norsk Skuespillersenter
– tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab
– visning av prosjektet på ulike scener, gallerier og/eller TekstLab Festivalen

TekstLab
Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

TekstLab ble etablert i 2008 av Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å styrke kunstnerisk mangfold og å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab er en åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektiv prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle, kollektive og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Mer info på:
www.tekstlab.com/produksjoner
www.facebook.com/TekstLab  
www.instagram.com/tekstlab

DELTAKERKRITERIER PÅ NORSK SKUESPILLERSENTER

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

– Kunstnere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell erfaring/realkompetanse. Minst 50 % av gruppen må kunne regnes som profesjonell.

– Minst ett av gruppemedlemmene må være profesjonell skuespiller

– Prosjektet kan ikke være fullfinansiert

– Visning av prosjektet foran og i dialog med publikum under TekstLabs Festival i 2022

– Promotere visningen av prosjektet og arenaen TekstLab Festival i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside)

– Sende tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på TekstLabs webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere

-Påse at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet. Det skal komme tydelig frem; skriftlig, ved bruk av webadresse og logo der det er naturlig, i eventuelle pressemeldinger, program, nyhetsbrev, web-informasjon og øvrig materiale som produseres, at prosjektet har blitt støttet av og utviklet i TekstLab i samarbeid med Norsk Skuespillersenter

– TekstLab og Norsk Skuespillersenter kan promotere prosjektet ved bruk av tittel, tekst og bilder i sin annonsering, trykket program, nettsider og annet informasjonsmateriell

– Kort rapport til post@tekstlab.com (max 1 A4 side), senest 1 måned etter gjennomført prøverom. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten skal inneholde dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

*Merk: Krav om å være profesjonell kunstner/skuespiller gjelder kun i forbindelse med prøverom på Norsk Skuespillersenter. Dette er ikke vanligvis et krav på TekstLab

SØK PLASS

Søknadsfrist 21. februar 2022

Send inn din søknad som en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket:
TekstLab Prøverom vår 2022

– Kort presentasjon av kunstnere eller konstellasjon
– Prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 1,5 A4 side) med informasjon om hva man ønsker å utforske og deres motivasjon for prosjektet
– kort CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
– Eventuelle utkast til tekst/video/bilder/annet kan vedlegges separat

Meld deg på vårt nyhetsbrev