Kurs og seminar

I 2021-2022 inviterer vi til en rekke fag-seminarer. Følg med på vår kalender for mer informasjon.

Foto: Lars Kjemphol

KUNST SOM POLITIKK: «HVEM HAR RETT TIL Å DELTA I KUNST OG KULTUR?»

I seminarserien Kunst som politikk har vi over tid tatt opp temaer som er sentrale for TekstLabs målsettinger. Et grunnleggende utgangspunkt er at kunst- og kulturlivet er mindre mangfoldig enn de fleste andre deler av samfunnet i Norge. Kunstnere med annen kulturell bakgrunn, klasse og hudfarge er underrepresentert blant de som skaper kunst, framfører kunst, leder kunst- og kulturorganisasjoner eller har overordnede posisjoner i kulturpolitiske eller strategiske institusjoner – både offentlige og private. Det fører til at vi ikke får oppleve historier og kunst som tar utgangspunkt i deres erfaringer, perspektiver og levde liv. Det svekker det kunstneriske mangfoldet og er et vesentlig demokratisk problem i Norge i dag. 

«UNG I KUNST» 

Seminarserien Ung i kunst har intensjon om å løfte frem erfaringer og synspunkter fra en ung generasjon kunstnere. De unge kunstnerne tar utgangspunkt i eget kunstnerisk arbeid, forteller om hvordan deres prosesser som skapende kunstnere er og deler tanker om deres egen kunst.

Foto: Lars Kjemphol

Glokale Stemmer 2021

Chrissie Tiller – Power Up

Kunst som politikk: Community Arts

Glokale Stemmer 2020

Kunst som politikk: TekstLab Festival Glokale stemmer 2020, Interkulturelt Museum

Ung i kunst: TekstLab Festival Glokale stemmer 2020, Interkulturelt Museum