Inkubator: Talentutvikling

TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram, et frirom for utvalgte unge kunstnere som vil være skapende og utøvende. Her kan de utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet.